ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

คณะราษฎร์

3

จากสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปทั่วโลก และจากกรณีที่มหาสงครามโลกครั้งที่1 สงบลงที่ทำให้ทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการปกครอง   เช่นในรัสเซีย โดยพวกบอลเชวิค ในเยอรมันก็เปลี่ยนการปกครอง จากสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นมหาชนรัฐ และรวมทั้งในยุโรปและภาคพื้นเอเซีย ได้เกิดการปฎิวัติ เช่นที่ฝรั่งเศส ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และการปฎิวัติในจีน เพื่อโค่นบัลลังแมนจู ที่ประเทศญี่ปุ่นจักรพรรดิทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน ทั้งหมดนี้ได้อยู่ในความสนใจและติดตามข่าวของคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง ในประเทศสยาม และประกอบกับ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และรัฐบาลในขณะนั้น   ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา สภาวะเศรษฐกิจ ที่ตกต่ำได้ เป็นเหตุให้ผู้รักชาติ รักแผ่นดิน และคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วยทหารและพลเรือนผู้มีความคิดเห็นและอุดมการณ์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไม่สามารถทนเพิกเฉย ต่อความอัตคัดขัดสนของประชาชนและความเสื่อมของประเทศได้
             คณะบุคคลคณะนี้จึงได้คิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยให้พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ต้องการให้มีรัฐสภา ต้องการให้ประชาชนปกครองตนเอง โดยมีรัฐธรรมนูญปกครองประเทศ และต้องการให้พลเมืองมีสิทธิ เสรีภาพเสมอภาค ภราดรภาพ ต้องการที่จะวางโครงสร้างทางเศรษฐกิจ แก้ปัญหาคนว่างงาน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่เรียกกันว่า " ประชาธิปไตย "
                 ผู้คิดโค่นล้มราชบัลลังของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคณะนี้ นำโดย
                 พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา
                 พ.อ. พระยาทรงสุรเดช
                 พ.อ. พระยาฤทธิ์อัคเนย์
                 พ.ท. พระประศาสนพิทยายุทธ์
                 พ.ต. หลวงพิบูลสงคราม
                 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม ฯลฯ


               8 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระฐานเพื่อไปประทับแรมที่ พระราชวังไกลกังวล พร้อมด้วยพระพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โดยเสด็จทางรถไฟพระที่นั่ง จากสถานีรถไฟสวนจิตรลดา มุ่งสู่จังหวัดนครปฐม และไปสิ้นสุดที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์

payap.jpg (2396 bytes) 
พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา

 payapasan.jpg (3387 bytes)
พ.ท. พระประศาสนพิทยายุทธ์

payas.jpg (3371 bytes)
พ.อ. พระยาทรงสุรเดช
                                
payar.jpg (2946 bytes)
พ.อ. พระยาฤทธิ์อัคเนย์

 porp.jpg (24597 bytes)
พ.ต. หลวงพิบูลสงคราม

 preede.jpg (19242 bytes)
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม


              การรอคอยได้มาถึงแล้ว รุ่งอรุณแห่งประชาธิปไตย กำลังจะมาถึง สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ ได้เริ่มทอแสงเลือนลาง.... การลิ้มลองอำนาจแรก กำลังจะเริ่มขึ้น พร้อมกับการประชุมวางแผนปฎิวัติโค่นล้มพระราชบัลลังก์ โดยกลุ่มคณะบุคคลที่เรียกตัวเองว่า " คณะราษฎร์ "
               โดยเป้าหมายหลักของคณะราษฎร์ คือการจับกุม เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต   เป็นตัวประกัน ซึ่งขณะนั้นพระองค์ทรงดำรงค์ตำแหน่งเป็นผู้รักษาพระนคร ประธานอภิรัฐมนตรี และเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ยังได้รวมถึงการการจับกุม พระบรมวงศานุวงค์ และเสนาบดี ปลัดทูลฉลองกระทรวงต่างๆอีกด้วย ซึ่งทางคณะราษฎร์ได้ตกลงกันว่า จะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากการก่อการปฎิวัติในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นระบอบประชาธิปไตย มิได้ต้องการที่จะทำลายสถาบันกษัตริย์เพียงต้องการให้ พระองค์ทรงลดพระราชอำนาจลงมา อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปกครอง   และดำรงค์พระองค์เป็นแต่เพียงประมุขของประเทศชาติ เพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่ประชาชน และเป็นที่เคารพสักการะของชนในชาติ

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย