ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

คณะราษฎร์

5

ลานพระบรมรูปทรงม้า ถูกใช้เป็นที่ชุมนุมของกองกำลังทหารทั้ง   6 เหล่า พร้อมด้วยรถถังขนาดกลาง และเล็ก  รถบรรทุกและปืนกลหนักเบา ปืนเล็ก.... รอเวลาเคลื่อนพลไปตามจุดต่างๆ ที่มีเหตุร้าย ทุกอย่างเป็นไปตาม แผนที่วางไว้ พระยาพหลพลพยุหเสนา ผู้ซึ่งได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะราษฎร์ ติดตามด้วย สามทหารเสือ   พันเอกพระยาฤิทธิ์อัคเนย์ พันเอกพระยาทรงสุรเดช พันโทพระประศาสน์พิทยายุทธ์ ได้กล่าวคำปราศรัย แก่เหล่า ทหารมีใจความว่า....

kanarad2.jpg (16061 bytes)


            " เพื่อนทหารทั้งหลาย ในการที่เรามาร่วมชุมนุมกันที่นี่ ขอเรียนให้เพื่อนทหารทราบว่า บัดนี้ บ้านเมือง และประเทศชาติของเรากำลังประสบความวิปโยค คือการเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ การเงินฝืดเคือง คนว่างงาน เต็มบ้านเต็มเมือง และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ดุลราชการออกลดเงินเดือนราชการลง ยุบกองทหาร รวมทั้งได้มีการปลดทหารประจำการลงเป็นจำนวนมาก และเลวร้ายกว่านี้ ชาวนาจังหวัดต่างๆ ได้ทำฎีการ้องทุกข์ ขอเลิกเก็บภาษีอากรเช่านาในปีนี้ เพราะฝนแล้งทำนาไม่ได้ ท่ามกลางสถานการณืเศรษฐกิจตกต่ำ การเงินฝืดเคือง นั้น ข้าพเจ้าทราบมาด้วยความเศร้าสลดใจว่า รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ร่างพระราชบัญญัติ เก็บภาษีอากรขึ้นอีกหลายชนิด ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่า เป็นการทารุณร้ายกาจแก่ราษฎร์อย่างร้ายแรง รัฐบาลก็ว่ายากจน ถึงกับดุลราชการออก แล้วประชาชนเล่า ก็มีความจนค่นแค้นไม่ผิดแผกไปกว่ารัฐบาลเหมือนกัน การเก็บภาษีอากรแก่ ราษฎร์ในยามนี้หาบังควรไม่
                  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ไม่สามารถแก้ไขภาวะเศรษฐกิจได้ ปล่อยให้อาณาประชาราษฎร์ และประเทศชาติประสบชะตากรรมไปตามลำพังตนเอง หาได้คิดหาทางแก้ไขบูรณะ บ้านเมืองให้ดีขึ้นไม่ ปล่อยให้ชาวไร่ชาวนา และเศรษฐกิจการค้าเป็นไปตามยถากรรม เหตุการณ์ที่ได้เป็นเช่นนี้ ก็สืบเนื่องมาจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ คิอองค์พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจปกครองด้วยพระองค์ เอง ใครจะคัดค้านหรือออกความคิดเห็นอย่างไรมิได้ทั้งสิ้น การปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาดแบบนี้ ในยุโรป และเอเซีย เกือบจะไม่มีอยู่แล้ว ท่านทั้งหลายคงเคยได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่านประวัติศาสตร์มาแล้ว คงจะได้ทราบว่า ทั้งในยุโรปและ เอเซีย ก็ได้มีการปฎิวัติล้มล้างอำนาจ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อยู่เป็นอย่างโกลาหลวุ่นวาย เข่นที่ประเทศญี่ปุ่น พระเจ้าจักรพรรดิเห็นดีเห็นชอบ จึงได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ปวงชน ให้ปกครองกันเอง พระเจ้าจักรพรรดิ แห่งญี่ปุ่นทรงลดพระราชอำนาจลงมา เป็นกษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ประเทศจีนก็ได้โค่นล้มราชบัลลังก์   แมนจูลง   รัสเซียก็ได้มีการโค่นล้มราชวงค์โรมานนอฟ   ประเทศดังกล่าวนี้ แต่เดิมเป็นประเทศที่ปกครองแบบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ คือกษัตริย์มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างประเทศ ตะวันตก ถือประชาชนเป็นใหญ่ ใช้อำนาจอธิปไตยโดยทางสภาผู้แทนราษฎร์ ปรากฎว่าบ้านเมืองของเขาเหล่านั้น เจริญก้าวหน้าไปด้วยดี เช่นญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อังกฤษ เป็นต้น
               เมื่อความเป็นจริงและเหตุการณ์เป็นอยู่อย่างนี้ การที่เราจะปล่อยให้บ้านเมืองวุ่นวายปั่นป่วน และเป็นไป ตามยถากรรมนั้น เป็นการมิบังควรอย่างยิ่ง
                ในการปฎิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนี้ เรามิได้มุ่งหมายทำลายองค์พระมหากษัตริย์ หรือพระบรม วงศานุวงค์ อย่างประเทศรัสเซีย หรือเปลี่ยนเป็นมหาชนรัฐก็หามิได้ เรายังคงมีองค์พระมหากษัตริย์อยู่เช่นเดิม เป็นแต่เพียงว่า องค์พระมหากษัตริย์นั้น ทรงสถิตเสถียรอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างประเทศอังกฤษ จุดมุ่ง หมายอัยใหญ่ยิ่งของคณะปฎิวัติคือ จะแก้ไขภาวะการตกต่ำในทางเศรษฐกิจ จะวางโครงการเศรษฐกิจให้คนมีงาน ทำทั่วประเทศ จะจัดสรรเสถียรภาพทางการคลังให้ดีขึ้น จะส่งเสริมการศึกษาให่แพร่หลายและกว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนประกันสวัสดิภาพของสังคมให้เป็นไปโดยความยุติธรรม
                เพราะฉะนั้น เพื่อนทหารและพี่น้องทหารทั้งหลาย ในการที่ได้มาประชุมร่วมกันในวันนี้ ต้องถือว่าเป็นวัน ศุภนิมิต และเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์   ที่เราจะต้องร่วมเป็นร่วมตาย ร่วมกันกู้ชาติ กู้ประเทศ เพื่อทำการปฎิวัติ พลิกแผ่นดิน โดยเข้ายึดพระนคร และจับตัวเจ้านายและบุคคลสำคัญไว้ เป็นประกันเพื่อประเทศชาติ จึงหวังว่าเราจะ ช่วยกัน เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและเอกราช ตลอดจนเสรีภาพของปวงชนทั้งหลาย ขอให้ทุกคนจงปฎิบัติการโดย เคร่งครัด เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราที่จะอยู่รอดต่อไป "


                 
                จากนั้นพระยาพหลพลพยุหเสนา และพระยาทรงสุรเดช ได้บัญชาการให้หน่วยต่างๆ เคลื่อนกำลัง เข้ายึด สถานที่สำคัญๆ และส่งรถถังไปตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆ   ส่วนตามสถานเอกอัคราชทูต ที่อยูในประเทศนั้น ได้ส่งกำลัง ไปอารักขาไว้อย่างแข็งแรง ป้องกันการแทรกแซง ที่จะตามมา
                  กองกำลังส่วนหนึ่งนำโดย พันตรี หลวงพิบูลสงคราม พร้อมรถถัง มุ่งตรงไปยังวังบางขุนพรหม อันเป็น ที่ประทับของกรมพระนครสวรรค์วรพินิต และยังมีรถถังคันอื่น ไปเชื้อเชิญกรมพระนริศฯ และอภิรัฐมนตรีทุกพระองค์ รวมทั้งบุคคลสำคัญทั้งในด้านการทหารและพลเรือนด้วย ได้เกิดการต่อสู้ขึ้นในขณะที่ พันตรี หลวงพิบูลสงคราม ได้ไปเชิญ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต โดยนายพลตำรวจโท พระยาอธิกรณ์ประกาศ อธิบดีกรมตำรวจ ขัดขวาง การจับกุม ของหลวงพิบูลสงคราม โดยการชักปืนยิงต่อสู้ แต่ถูกทหารของทางคณะราษฎร์ตอบโต้ จนต้องยอมจำนน ส่วนเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต เมื่อทรงทราบความประสงค์ของการมาจับกุมพระองค์ ก็ทรงยอมมอบพระองค์ และเสด็จไปกับรถถัง พร้อมด้วยพระยาฤทธิ์อัคเนย์ และหลวงพิบูลสงคราม
                  คณะราษฎร์ยังได้ทำการจับกุมบุคคลสำคัญอื่นๆอีก ดังนี้
                                   พลโท พระยาสีหราชเดโช
                                   พลตำรวจโท พระยาอธิกรณ์ประกาศ
                                   พลโท พระยาเฉลิมอากาศ เจ้ากรมอากาศยาน
                                   พลตรี พระยาพิชัยสงคราม แม่ทัพภาคที่1
                                   พลตรี หม่อมเจ้าวงค์นิรชรเทวกุล เจ้ากรมตำรวจภูบาล
                                   พันเอก หม่อมเจ้านักขัตมงคลกิติยากร ผู้ช่วยเสนาธิการฝ่ายยุทธการ
                                   พันเอก พระยารามณรงค์ ผู้บังคับการทหารช่างที่1 ร.อ.
                                   พันตำรวจตรี หลวงอัศวินศิริวิลาศ นายเวรกรมบัญชาการ กรมตำรวจภูธร
                        ส่วนกรมพระกำแพงเพชร อัครโยธินนั้น ทรงหนีการจับกุมไปได้ โดยเสด็จทางรถไฟไปทาง จังหวัดนครปฐม

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ