ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

คณะราษฎร์

6

nakons.jpg (19671 bytes)
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

                          ในที่สุดคณะราษฎร์ก็ได้จับกุมผู้สำเร็จราชการพระนคร และคณะอภิรัฐมนตรีทุกพระองค์ พระบรม วงศานุวงค์ เสนาบดีและปลัดทูลฉลอง รวมทั้งบุคคลสำคัญๆ อื่นๆ ทั้งในด้านการทหาร ตำรวจ ไว้ได้เป็นที่เรียบร้อย การใช้กำลังต่อต้านการปฎิวัติครั้งนี้จึงหมดไป

คำแถลงการณ์ของคณะราษฎร์

ราษฎรทั้งหลาย
            เมื่อกษัตริย์องค์นี้ ได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระเชษฐานั้น ในขั้นต้นราษฎร์บางคนได้ตั้งความหวังกันว่า กษัตริย์องค์ใหม่นี้จะปกครองให้ร่มเย็น แต่การก็หาได้เป็นไปตามที่คิดหวังไม่ กษัตริย์ยังทรงอำนาจอยู่เหนือ กฎหมายตามเดิม ทรงแต่งตั้งญาติวงค์และคนสอพลอไร้คุณความรู้ ให้ดำรงค์ตำแหน่งสำคัญๆ ไม่ทรงฟังเสียงราษฎร์ ปล่อยให้ข้าราชการในอำนาจหน้าที่ในทางทรุตจริต มีการรับสินบนในการก่อสร้าง ซื้อของใช้ในราชการ หากำไรใน การเปลี่ยนแปลงราคา ผลาญเงินของประเทศ ยกพวกเจ้าขึ้นไปมีสิทธิพิเศษมากกว่าราษฎร์ กดขี่ข่มเหงราษฎร์ ปกครองโดยขาดหลักวิชา ปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปตามยถากรรม ดังที่เราได้เห็นจากความตกต่ำในทางเศรษฐกิจ และความฝืดเคืองในการทำมาหากิน ซึ่งพวกราษฎร์ได้รู้กันอยู่ทั่วไปแล้ว รัฐบาลกษัตริย์เหนือกฎหมาย มิสามารถจะ แก้ไขให้ฟื้นฟูขึ้นมาได้
                  การที่แก้ไขไม่ได้ก็เพราะรัฐบาลของกษัตริย์นี้มิได้ ปกครองประเทศเพื่อราษฎร์ ตามในที่อื่นๆ เขาทำกัน รัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือเอาราษฎร์เป็นทาส ซึ่งเรียกว่าไพร่บ้าง ขี้ข้าบ้าง เป็นสัตว์เดรฉาน ไม่นึกว่าเป็นมนุษย์ เหตุฉะนั้นแทนจะห่วงราษฎร์ กลับพากันทำนาบนหลังราษฎร์ จะเห็นได้ว่าภาษีอากรที่บีบบังคับเอาจากราษฎร์นั้น กษัตริย์ได้ตัดเอาไว้ใช้ส่วนตัวปีหนึ่ง จำนวนหลายล้านบาท ส่วนราษฎร์สิกว่าจะหามาได้แม้แต่เล็กน้อย แทบเลือดตา กระเด็น ถึงคราวเสียเงินราชการภาษีใดๆ ถ้าไม่มีเงิน รัฐก็ยึดทรัพย์หรือใช้งานโยธา แต่พวกเจ้านอนกินกันเป็นสุข ไม่มีประเทศใดในโลกจะให้เงินเจ้ามากกว่านี้ นอกจากพระเจ้าซาร์ และพระเจ้าไกเซอร์ เยอรมัน ซึ่งชนชาตินั้นได้ โค่นพระราชบัลลังก์เสียแล้ว
                  รัฐบาลของกษัตริย์ได้ปกครองอย่างหลอกลวง ไม่ซื่อตรงต่อราชการ เป็นต้นว่าหลอกว่าจะบำรุงการทำมา หากินอย่างโน้นอย่างนี้ แต่ครั้นค่อยๆก็เหลวไปหาได้ทำจริงไม่ มิหนำซ้ำยังกล่าวสบประมาทราษฎร์ ผู้มีบุญคุณเสีย ภาษีอากรให้พวกเจ้าได้เห็นว่า ราษฎร์ยังมีสิทธิ์มีเสียงทางการเมืองไม่ได้ เพราะราษฎร์ยังโง่ คำพูดของรัฐบาลเช่นนี้ ใช้ไม่ได้ หากราษฎร์โง่ เจ้าก็โง่ เพราะเป็นชนชาติเดียวกัน ที่ราษฎร์รู้เท่าไม่ถึงเจ้านายนั้น ไม่ใช่เพราะโง่ เป็นเพราะ ขาดการศึกษาที่เจ้านายปกปิดไว้มิให้เรียนเต็มที่ เพราะเกรงว่า เมื่อราษฎร์ได้มีการศึกษา จะรู้ความชั่วร้ายทีทำไว้ และคงจะไม่ยอมให้ทำนาบนหลังคน


                   ราษฎร์ทั้งหลายพึงรู้เถิดว่า ประเทศเรานี้เป็นของราษฎร์ ไม่ใช่ของกษัตริย์ที่เขาหลอกลวง บรรพบุรุษ ของราษฎร์เป็นผู้ช่วยกันต่อสู้ ให้ประเทศเป็นอิสระภาพพ้นจากข้าศึก พวกเจ้ามีแต่ชุบมือเปิบ คอยแต่เอาทรัพย์สิน ไว้ตั้งหลายร้อยล้าน เงินเหล่านั้นเอามาจากไหน ก็เอามาจากราษฎร์ด้วยวิธีทำนาบนหลังคน บ้านเมืองกำลังอัตคัต ฝืดเคือง   ชาวนา และพ่อแม่ ทหารต้องทิ้งนาเพราะทำไม่ได้ผล รัฐบาลไม่บำรุง รัฐบาลไล่คนออกอย่างกลาดเกลื่อน นักเรียนเรียนเสร็จแล้ว แล้วทหารปลดกองหนุนแล้ว ไม่มีงานทำ ต้องอดอยากไปตามยถากรรม เหล่านี้เป็นผลงานของ รัฐบาล อขงกษัตริย์เหนือกฎหมายบีบคั้น ข้าราชการผู้น้อย นายสิบและเสมียน เมื่อใดออกจากงานแล้วไม่ให้เบี้ย บำนาญ ความจริงควรเอาเงินที่เขารวบรวมไว้ มาจัดบำรุงบ้านเมืองให้คนมีงานทำ จึงจะสมควรที่จะสนองคุณราษฎร์ ซึ่งได้เสียภาษีให้พวกเจ้าได้ร่ำรวยมานาน แตาพวกเจ้าก็หาได้ทำอย่างใดไม่ คงสูบเลือดกันเรื่อยไป เงินมีเหลือเท่าใด ก็เอาไปฝากไว้ต่างประเทศ คอยเตรียมหนีเมื่อบ้านเมืองทรุดโทรม ให้ราษฎร์อดอยาก การเหล่านี้ย่อมชั่วร้าย
                     เหตุฉะนี้ ข้าราชการทหารและพลเรือนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์กระทำอันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกล่าว แล้ว จึงรวมกำลังตั้งเป็นคณะราษฎร์ขึ้น และได้ยึดอำนาจจากรัฐบาลของกษํตริย์ไว้แล้ว คณะราษฎร์เห็นว่า การที่จะ แก้ความชั่วร้ายนี้ได้ ก็โดยที่จะต้องจัดการปกครองโดยมีสภา จะได้ช่วยปรึกษาหารือหลายๆความคิด ดีกว่าความคิด เดียว ส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้น คณะราษฎร์ไม่ประสงค์แย่งชิงราชสมบัติ ฉะนั้นจึงได้ขอเชิญให้กษัตริย์องค์นี้ ดำรงค์ตำแหน่งต่อไป แต่จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน จะทำอะไรโดยพำลังไม่ได้ นอกจากความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร์ คณะราษฎร์ได้แจ้งความประสงค์ให้กษัตริย์ทราบแล้ว เวลานี้อยูในระหว่าง การตอบรับ ถ้ากษัตริย์ปฎิเสธหรือไม่ตอบภายในกำหนด จะโดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถูกลดอำนาจลงมา ก็จะได้ชื่อว่า ทรยศต่อชาติ และก็เป็นการจำเป็นที่ประเทศชาติจะต้องมีการปกครองอย่างประชาธิปไตย กล่าวคือประมุขของประ เทศจะเป็นบุคคลสามัญ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร์ได้เลือกตั้งขึ้นอยู่ในตำแหน่งตามกำหนดเวลา ตามวิธีนี้ราษฎร์พึงหวัง ไว้เถิดว่า ราษฎร์จะได้รับการบำรุงอย่างดีที่สุด ทุกๆคนจะมีงานทำ เพราะประเทศของเราเป็นประเทศที่สมบูรณ์อยู่ แล้วตามสภาพ เมื่อเราได้ยึดเงินที่พวกเจ้ารวบรวมไว้จากการทำนาบนหลังคนตั้งหลายร้อยล้านบาท มาบำรุงประเทศ ขึ้นแล้ว ประเทศจะต้องฟื้นฟูขึ้นเป็นแม่นมั่น การปกครองซึ่งคณะราษฎร์จะพึงกระทำคือ จะต้องจัดวางโครงการณ์ โดย อาศัยหลักวิชา ไม่ทำไปเสมือนคนตาบอด เช่นรัฐบาลที่มีกษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายทำมาแล้ว

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ