ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

คณะราษฎร์

10

จากนั้นหลวงประดิษฐ์มนูญธรรม ได้นำร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาอ่านให้ พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฟัง โดยทรงมีความสนพระทัยเป็นอย่างมาก และทรงตั้งพระทัยฟังอย่างจริงจัง เมื่อหลวงประดิษฐ์ อ่านโครงร่างรัฐธรรมนูญจบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งด้วยความฉงนพระทัยว่า
                    " เอ๊ะ...รัฐธรรมนูญอะไรของแก ฉันฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจเลย ขอให้ฉันได้ตรวจดูให้แน่นอนเสียก่อน เพราะรู้สึกว่ามันสลับซับซ้อนเหลือเกิน "
                    เป็นอันว่า โครงร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของคณะราษฎร์ ต้องหยุดชงัก เพราะพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ทรงยอมลงพระปรมาภิไธย เนื่องจากเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ จำเป็นที่พระองค์ จะต้องใคร่ครวญ พิจารณาอย่างสุขุมรอบคอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หังทรงไม่เข้าพระทัยว่า เพราะอะไร คณะราษฎร์จึงจึงไม่ให้สิทธิเสรีภาพในการปกครองตนเอง แก่ประชาชนโดยตรง ด้วยทรงเกรงว่าอำนาจจะกลับไป อยู่กับบุคคลที่เรียกว่า " คณาธิปไตย " แต่ก็ทรงเข้าพระใจว่า คณะราษฎร์ จะต้องรักษาอำนาจ และเสถียรภาพ ในการปกครอง ตลอดจนความ เรียบร้อยของประเทศชาติ เพื่อสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย ต่อไป
                 จึงได้ทรงลงพระปรมาภิไธย รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนั้น และรัฐบาลก็ได้ประกาศใช้รํบธรรมนูญฉบับ ชั่วคราวนี้ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย

 

                         คณะราษฎร์ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้งมหาอำมาตย์โท พระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นประธาน คณะกรรมการราษฎร และดำรงค์ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  

manop.jpg (17413 bytes)
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรีคนแรก ของประเทศไทย


                      สภาผู้แทนราษฎร์เปิดประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยพระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าคณะราษฎร์ ผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร ได้อาศัยสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ ปกครองฉบับชั่วคราว แต่งตั้งผู้แทน ราษฎร์ชั่วคราวจำนวน 70  ท่าน

ไม่มีประเทศใดในโลก ที่กระทำการณ์ปฎิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยมิได้เกิดการนองเลือด เช่น ประเทศสยามการปฎิวัติของคณะราษฎร์ครั้งนั้นได้รับการสดุดีไปทั่วทั้งโลกแม้สิ่งซึ่งได้มานั้นจะเป็นเพียงภาพลวงตา อันนำมาซึ่งการปฎิวัติ รัฐประหาร มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ...ในเวลาต่อมา.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย