สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กะเหรี่ยง

บรรณานุกรม

เอกสารอ้างอิง

 1. สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (สะกอ) สุริยา รัตนกุล กับ สมทรง บุรุษพัฒน์
 2. ประวัติชนชาวเขากะเหรี่ยง บทสนทนา 2 ภาษา ไทย-กะเหรี่ยง หนุดี ลูกแม่โพธิ์
 3. เอกสาร ชนเผ่าเมือง สถาบันราชภัฎ เชียงใหม่ ปี 2536
 4. ชีวิตข้า ปกาเกอะญอ วิธีธรรมชาติของอิสรชนบนภูสูง โดย บือพอ
 5. เพลงชีวิต ปกาเกอะญอ ศูนย์ชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวบรวมและแปล โดยพ้อเลป่า,วีระศักดิ์ ยอดระบำ
 6. ภูมิปัญญานิเวศวิทยาชนพื้นเมือง ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยง ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร โดย ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
 7. หนังสือองค์ความรู้และภูมิปัญญาชนเผ่าปกาเกอะญอ โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในระดับประถมศึกษา จ.เชียงใหม่ ปี2538
 8. หนังสือเรื่องของชาติไทย ตอนแคว้นลานนาไทย (หน้า 190-192)
 9. หนังสือ COCHRANE หน้า 42-45
 10. หนังสือเรื่องของชาติไทย ตอนกำเนิดชาติอ้ายลาว หน้า 35-36
 11. COOKE :HUDSPITH@ Morris 1976 , Renard 1977 , Stern1968 , Hinton 1970 และ Keys 1976
 12. HISTORICAL SKETCH OF THESHANS BY HALT HALLET หน้า 41
 13. กะเหรี่ยงในประวัติศาสตร์ ข่าวสารศูนย์วิจัยชาวเขา 2521
 14. Huffman Franklin E.Bibliography and Infex of Mainland Southeast Asian Languages and Linguistics. New Haven and London :Yale University Press, 1986
 15. Wade,Jonathan 1842 The grammar of the sgaw and Pwo Karen Language,Tavoy 1843-44 Karen dictionary,Tavoy,American Baptist Mission,9-324p.only 1849 A Vocabulary of the Sgau Karen Language,Tavoy,
 16. Karen Mission Press,1924p. 1861 Karen Vernacular grammar,with English interspersed for the benefit of foreign students ;embracing terminology
 17. etymology syntax and style etc Moulmein American Mission press,256p. 1896 A dictionary of the Sgaw Karen Language, compiled by J.
 18. Wade; assisted by Mrs. S.K. Bennett; revompiled and revised by R.B.Cross,Rangoon,American Baptist Mission,134p.
 19. Wade,Jonathan and Sau Kau-too 1847-50 Thesaurus of the Karen language,comprising the tradirions.., (library of congress mf.no.134)
 20. Yawalak Yim-on 1984 Languge shift and maintenance in a Sgaw –Karen,M.A.Thesis ILCRD,Mahidom University
 21. Grierson,G.A. 1920 “Vowel Harmony in Karen” , Journal of the Royal Asiatic Society 347-348

กะเหรี่ยง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการอพยพจากประเทศจีน
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชนชาติไทย
ชนชาติกะเหรี่ยงในประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์
ลักษณะบุคคลกะเหรี่ยงกลุ่มต่างๆ ในประเทศไทย
ประชากร
โครงสร้างทางสังคม
ครอบครัว
หมู่บ้าน
ระบบคุณธรรมและจริยธรรม
ประเพณีและข้อห้าม
ศาสนาและพิธีกรรม
ระบบเศรษฐกิจ
การปกครอง
ตำนานชนเผ่า
บรรณานุกรม

กะเหรี่ยงในประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์ของกะเหรี่ยงในประเทศไทย
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ