สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คิด สร้าง ทำ เพื่อวันหน้า

2

ทฤษฎีใหม่
"...ทฤษฎีใหม่นี่มี ไว้สำหรับป้องกันความขาดแคลน ในยามปกติก็จะทำให้ร่ำรวยมากขึ้น ในยามที่มีอุทกภัยก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็ว โดยไม่ต้องให้ทางราชการไปช่วยมากเกินไป...."

หญ้าแฝก
"...ให้ดำเนินการปลูกหญ้าแฝก ซึ่งจะช่วยทั้งการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยรากของหญ้าแฝกจะอุ้มน้ำไว้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นในดิน อันจะสามารถปลูกพืชอื่นๆได้..."

แกล้งดิน
"...การใช้น้ำจืดชะล้างกรดออกจากดิน แสดงว่าน้ำจืดสามารถช่วยปรับปรุงฟื้นฟูดินให้มีคุณภาพดีขึ้น จนใช้ปลูกข้าวได้ สมควรขยายผลนำไปแนะนำเกษตรกร..."

เมืองเกษตรทดลอง
"...ขอให้ถือว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานตัวอย่าง ใครอยากได้ความรู้ ใครอยากที่จะทำกิจการโคนมให้สำเร็จ ให้ก้าวหน้า และเป็นประโยชน์แก่ตน แก่เศรษฐกิจของบ้านเมือง ก็ให้มาดูกิจการได้ทุกเมื่อ..."

 

เครื่องดัดหมอก
"...แผงดักหมอกควรจะออกแบบให้สามารถรับน้ำได้ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของแผง การติดตั้งแผงควรพิจารณาทิศทางลม และตั้งขวางทางลมเพื่อดักหมอกและน้ำค้าง..."

4 น้ำ 3 รส
"...ทำประตูน้ำที่ปากแม่น้ำ ห่างจากตัวอำเภอปากพนังประมาณ 3 กิโลเมตร...ก็ควรพิจารณาว่าจะแก้ปัญหาทั้งหมดซึ่งหมายความว่า จะแก้ไขปัญหาตั้งแต่น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเค็ม และสามารถที่จะให้ประชาชนมีน้ำบริโภค และน้ำทำการเกษตร..."

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย