สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คิด สร้าง ทำ เพื่อวันหน้า

3

ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
"...ถ้าเราทำ ป่า 3 อย่างนี้ ซึ่งมีประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งประโยชน์ที่ 4 นี้ สำคัญคือ รักษาดินและต้นน้ำลำธาร ชาวบ้านเขาจะรักษาให้เราด้วย..."

ธนาคาร โค กระบือ
"...กิจการของธนาคารกระบือ ขอเรียกโคกระบือ เพราะว่ามีโคด้วยจะก้าวหน้า ไปอีกอย่างหนึ่ง ทำให้ผู้ที่ต้องใช้โค หรือกระบือเป็นสัตว์พาหนะ สัตว์ทำการกสิกรรม ได้รับประโยชน์และความสะดวกยิ่งขึ้น..."

แก้มลิง
"...น้ำท่วมลงมา ถ้าไม่ทำ โครงการแก้มลิง น้ำจะท่วมเปรอะไปหมด อย่างที่เปรอะปีนี้ เปรอะไปทั่วภาคกลาง จะต้องทำ แก้มลิง เพื่อที่จะเอาน้ำปีนี้เก็บไว้ เวลาน้ำทะเลขึ้นไม่สามารถที่จะระบายได้..."

กังหันน้ำชัยพัฒนา
"...ได้ให้ช่างเขาทำ ให้ชื่อว่า Surf Boat  ได้ผลดี ใช้เครื่อง 1-2 แรงม้า ก็ตักน้ำขึ้นมาโปรยลงมาทำให้มีออกซิเจนในน้ำ..."

 

ขาดทุนเป็นกำไร
"..."Our loss is our gain." " Our loss" 8nvlbj'mujgikglup ; "Our gain" กำไรของเรา..."

พิพิธภัณฑ์เพื่อชีวิต
"...เป็นการสาธิตการพัฒนาเบ็ดเสร็จ หมายถึง ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกด้านของชีวิต ประชาชนที่หาเลี้ยงชีพในท้องที่จะทำอย่างไร จะทำมาหากินให้มีประสิทธิภาพ..."

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย