สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คิด สร้าง ทำ เพื่อวันหน้า

3

ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
"...ถ้าเราทำ ป่า 3 อย่างนี้ ซึ่งมีประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งประโยชน์ที่ 4 นี้ สำคัญคือ รักษาดินและต้นน้ำลำธาร ชาวบ้านเขาจะรักษาให้เราด้วย..."

ธนาคาร โค กระบือ
"...กิจการของธนาคารกระบือ ขอเรียกโคกระบือ เพราะว่ามีโคด้วยจะก้าวหน้า ไปอีกอย่างหนึ่ง ทำให้ผู้ที่ต้องใช้โค หรือกระบือเป็นสัตว์พาหนะ สัตว์ทำการกสิกรรม ได้รับประโยชน์และความสะดวกยิ่งขึ้น..."

แก้มลิง
"...น้ำท่วมลงมา ถ้าไม่ทำ โครงการแก้มลิง น้ำจะท่วมเปรอะไปหมด อย่างที่เปรอะปีนี้ เปรอะไปทั่วภาคกลาง จะต้องทำ แก้มลิง เพื่อที่จะเอาน้ำปีนี้เก็บไว้ เวลาน้ำทะเลขึ้นไม่สามารถที่จะระบายได้..."

กังหันน้ำชัยพัฒนา
"...ได้ให้ช่างเขาทำ ให้ชื่อว่า Surf Boat  ได้ผลดี ใช้เครื่อง 1-2 แรงม้า ก็ตักน้ำขึ้นมาโปรยลงมาทำให้มีออกซิเจนในน้ำ..."

 

ขาดทุนเป็นกำไร
"..."Our loss is our gain." " Our loss" 8nvlbj'mujgikglup ; "Our gain" กำไรของเรา..."

พิพิธภัณฑ์เพื่อชีวิต
"...เป็นการสาธิตการพัฒนาเบ็ดเสร็จ หมายถึง ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกด้านของชีวิต ประชาชนที่หาเลี้ยงชีพในท้องที่จะทำอย่างไร จะทำมาหากินให้มีประสิทธิภาพ..."

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ