สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คิด สร้าง ทำ เพื่อวันหน้า

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรัส มากมายหลายประเภทในปัจจุบัน ล้วนเกิดขึ้นด้วยพระอัจฉริยะภาพ และพระปรีชาสามารถ ที่ทรงนำประสบการณ์ จากการทรงงานหนักมาตลอดกว่าครึ่งศตวรรษ มาวิเคคราะห์ คิดค้น ดัดแปลง และปรับปรุงให้เกิดผลในการแก้ไข หรือบรรเทาปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทรงยึดหลัก ความเรียบง่าย (Simplicity) ที่มุ่งเน้นความสมเหตุสมผล การปฎิบัติได้รวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้จริง และยืนอยู่บนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาเหล่านั้น ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปประโยคง่ายๆ ที่คนไทยสามารถจดจำ เข้าใจ และปฎิบัติให้บรรลุผลสำเร็จได้โดยง่ายในที่สุด

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ