ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กรีก

เป็นประเทศในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของคาบสมุทรบอลข่าน มีกรุงเอเธนส์เป็นเมืองหลวง กรีกเคยเจริญรุ่งเรือง เมื่อสมัย 2,500 ปีมาแล้ว และได้สร้างอารยธรรมให้เป็นมรดกแก่ยุโรป

กรีกมีอาณาเขตทางเหนือจดประเทศอัลบาเนีย ยูโกสลาเวียและบูลกาเรีย ทิศตะวันออกจดประเทศตุรกี ทิศใต้จดทะเลเมดิเตอเรเนียน ทิศตะวันตกจดทะเลโอเนียนมีพื้นที่ 132,728 ตร.กม. ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาของชาติคือคริสต์ศาสนา นิกายกรีกออโธดอกธ์พื้นที่ประมาณสี่ในห้าของพื้นที่ทั้งหมดอยู่บนครบสมุทรบอลข่าน นอกจากนั้นเป็นเกาะ เช่น เกาะกรีต หมู่เกาะไอโอเนียน เกาะเซฟาโลเนีย หมู่เกาะโดเดคานีส เป็นต้น

ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาโดยมากและมีเมืองตั้งอยู่ในระหว่างกลางหุบเขา ฝั่งทะเลเว้าแหว่ง กรีกโบราณแบ่งออกเป็นนครรัฐต่างเป็นอิสระต่อกัน ชาวกรีกโบราณแบ่งออกเป็นสามสาขาคือสาขาไโอเนียน อิโอเลียนและคอเรียน

ในสมัยพุทธกาลกรุงเอเธนส์ได้กลายเป็นนครใหญ่ต่อมาได้รวบรวมนครรัฐที่มีไมตรีกับตนเป็นสหพันธรัฐที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ แต่ในปีพ.ศ.138 ก็เสียอำนาจแก่กรุงสปาร์ตา ต่อมาไม่นานสปาร์ตาก็พ่ายแพ้แก่นคนซีบีส เมื่อปีพ.ศ.181 แล้วกรีกทั้งหมดก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรด์มาเซโดเนียของพระเจ้าอเลกซานเดอร์มหาราช ครั้นพระองค์สิ้นพระชนม์กรีกก้อ่อนแอลงตามลำดับจนเสียแก่โรมเมื่อปีพ.ศ.397

ครั้งโรมแตกสลายลงกรีกก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไบแซนไตน์ ชาวตุรกีตีกรีกได้เมื่อปีพ.ศ.2003 ครั้งถึงปีพ.ศ.2364 ชาวกรีกก้ได้ทำการกบฎแข็งแมือง สู้รบตุรกีอยู่เป็นเวลาหกปีแล้วประกาศตนเป็นเอกราชปกครองตามระบบสาธารณรัฐอนุสัญญาแห่งกรุงลอนดอนปีพ.ศ.2372 ซึ่งอังกฤษ ฝรั่งเศสและรุสเซียเป็นผู้รับประกัน ตั้งกรีกเป็นราชอาณาจักรมีกษัตริย์ปกครองภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญ

เมื่อปีพ.ศ.2453 อาณาเขตของกรีกได้ขยายออกไปได้แคว้นมาเซโดเนียเอบิรัสและเกาะบางแห่งจากตุรกี ภายหลังสงครามบอลข่านในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง กรีกเข้าข้างพันธมิตรและก็ได้รับดินแดนเพิ่มเติมจากตุรกีภายหลังสงครามนั้น ครั้นถึงปีพ.ศ.2467 กรีกก็เปลี่ยนไปปกครองตามระบอบสาธาณรัฐและกลับไปปกครองในระบอบเดิมอีกในปีพ.ศ.2478

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ