ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กรีก

เป็นประเทศในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของคาบสมุทรบอลข่าน มีกรุงเอเธนส์เป็นเมืองหลวง กรีกเคยเจริญรุ่งเรือง เมื่อสมัย 2,500 ปีมาแล้ว และได้สร้างอารยธรรมให้เป็นมรดกแก่ยุโรป

กรีกมีอาณาเขตทางเหนือจดประเทศอัลบาเนีย ยูโกสลาเวียและบูลกาเรีย ทิศตะวันออกจดประเทศตุรกี ทิศใต้จดทะเลเมดิเตอเรเนียน ทิศตะวันตกจดทะเลโอเนียนมีพื้นที่ 132,728 ตร.กม. ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาของชาติคือคริสต์ศาสนา นิกายกรีกออโธดอกธ์พื้นที่ประมาณสี่ในห้าของพื้นที่ทั้งหมดอยู่บนครบสมุทรบอลข่าน นอกจากนั้นเป็นเกาะ เช่น เกาะกรีต หมู่เกาะไอโอเนียน เกาะเซฟาโลเนีย หมู่เกาะโดเดคานีส เป็นต้น

ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาโดยมากและมีเมืองตั้งอยู่ในระหว่างกลางหุบเขา ฝั่งทะเลเว้าแหว่ง กรีกโบราณแบ่งออกเป็นนครรัฐต่างเป็นอิสระต่อกัน ชาวกรีกโบราณแบ่งออกเป็นสามสาขาคือสาขาไโอเนียน อิโอเลียนและคอเรียน

ในสมัยพุทธกาลกรุงเอเธนส์ได้กลายเป็นนครใหญ่ต่อมาได้รวบรวมนครรัฐที่มีไมตรีกับตนเป็นสหพันธรัฐที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ แต่ในปีพ.ศ.138 ก็เสียอำนาจแก่กรุงสปาร์ตา ต่อมาไม่นานสปาร์ตาก็พ่ายแพ้แก่นคนซีบีส เมื่อปีพ.ศ.181 แล้วกรีกทั้งหมดก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรด์มาเซโดเนียของพระเจ้าอเลกซานเดอร์มหาราช ครั้นพระองค์สิ้นพระชนม์กรีกก้อ่อนแอลงตามลำดับจนเสียแก่โรมเมื่อปีพ.ศ.397

ครั้งโรมแตกสลายลงกรีกก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไบแซนไตน์ ชาวตุรกีตีกรีกได้เมื่อปีพ.ศ.2003 ครั้งถึงปีพ.ศ.2364 ชาวกรีกก้ได้ทำการกบฎแข็งแมือง สู้รบตุรกีอยู่เป็นเวลาหกปีแล้วประกาศตนเป็นเอกราชปกครองตามระบบสาธารณรัฐอนุสัญญาแห่งกรุงลอนดอนปีพ.ศ.2372 ซึ่งอังกฤษ ฝรั่งเศสและรุสเซียเป็นผู้รับประกัน ตั้งกรีกเป็นราชอาณาจักรมีกษัตริย์ปกครองภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญ

เมื่อปีพ.ศ.2453 อาณาเขตของกรีกได้ขยายออกไปได้แคว้นมาเซโดเนียเอบิรัสและเกาะบางแห่งจากตุรกี ภายหลังสงครามบอลข่านในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง กรีกเข้าข้างพันธมิตรและก็ได้รับดินแดนเพิ่มเติมจากตุรกีภายหลังสงครามนั้น ครั้นถึงปีพ.ศ.2467 กรีกก็เปลี่ยนไปปกครองตามระบอบสาธาณรัฐและกลับไปปกครองในระบอบเดิมอีกในปีพ.ศ.2478

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย