ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

เป็นวีรกษัตริย์พระองค์หนึ่งของไทย พระองค์ได้ทรงกู้เอกราชของไทยไว้ได้ เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาเสียแก่ข้าศึกครั้งที่สอง (พ.ศ.2310) และทรงตั้งกรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีของไทยอยู่สมัยหนึ่ง สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระนามาภิไธย ที่ราษฎรเรียกขานกันเป็นสามัญอีกพระนามหนึ่งว่า พระเจ้าตากสิน พระองค์ทรงมีพระราชสมภพเมื่อใดไม่ปรากฎแน่นอน เจ้าพระยาจักรีได้รับมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและได้นำเข้าถวายตัวทำราชการอยู่ในราชสำนักสมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐ์ เมื่ออายุได้ 21 ปีได้ทูลลาพักราชการออกอุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่สามพรราา จึงลาสิกขากลับเข้ารับราชการดังเดิม ครั้นสิ้นรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐ์ได้รับโปรดเกล้าให้ไปดำรงตำแหน่งที่หลวงยกกระปัตรเมืองตาก ครั้นพระยาตากถึงแก่กรรมลงก็ได้รับโปรดเกล้าให้เป็นที่พระยาตากครองเมืองตาก ต่อมาได้รับโปรดเกล้าให้เป็นพระยาวชิรปราการสำเร็จราชการเมืองกำแพงเพชร และได้อยู่ช่วยราชการรักษาพระนครศรีอยุธยาซึ่งพม่ายกกองทัพมาล้อมไว้

ในระหว่างการรบป้องกันพระนครอยู่นั้น พระยาตากได้รับครามท้อใจหลายครั้งหลายหนเห็นว่าการที่จะคงอยู่ช่วยรักษากรุงต่อไปนั้น จะไม่เป็นประโยชน์อันใดเสียแล้ว พระนครคงจะเสียแก่ข้าศึก เพราะความอ่อนแอของผู้บัญชาการรักษากรุงเป็นแน่แท้ ด้วยเหตุนี้ในเดือนมกราคม พ.ศ.2309 ท่านจึงรวบรวมสมัครพรรคพวกได้ประมาณ 500 คน ยกออกจากค่ายวัดพิชัยในตอนค่ำวันหนึ่งตีฝ่าแนวทหารพม่าไปทางทิศตะวันออก เมื่อพม่าตามไปทันกันที่บ้านโพธิสังหารตอนรุ่งเช้าพระยาตากได้นำทหารเข้าต่อสู้พม่าจนพม่าแตกหนีกลับไป พม่ได้ติดตามตีอีกหลายครั้งจนถึงแขวงเมืองปราจีนบุรี แต่พระยาตาก็สามารถตีทัพพม่าแตกพ่ายไปแต่นั้น พม่าก็มิได้ติดตามตีอีกต่อไป พระยาตากจึงยกกำลังผ่านเมืองฉะเชิงเทราไปถึงเมืองชลบุรี ระหว่างทางได้มีผู้คนเข้ามาอ่อนน้อมยอมเป็นบริวารรายทางไป แล้วจึงยกกำลังเข้าสู่เมืองระยอง พระระยองก็เข้ามาอ่อนน้อม

ขณะที่พระยาตากไปถึงเมืองระยองนั้น กรุงศรีอยุธยายังไม่เสียแก่ข้าศึกพวกกรมการเมืองระยองหลายคนมีความเห็นว่าพระยาตากทำการเป็นกบฎ จึงคบคิดกันจะต่อสู้แต่แล้วก็พ่ายแพ้ พระยาตากจึงได้เมืองระยองไว้ในอำนาจและปฏิบัติตนอย่างเจ้าเมืองเอก และบริวารของท่านก็เรียกท่านว่าเจ้าตากนับแต่นั้นมา

พระยาตากได้ให้ทูตไปชักชวนพระยาจันทบุรีร่วมมือกันยกกำลังเข้ารบพม่า แก้ไขพระนครให้พ้นจากอำนาจข้าศึก พระยาจันทบุรีก็เงียบอยู่พอดี จับได้ผู้ถือหนังสือพม่าซึ่งกำลังจะไปเกลี้ยกล่อมพระยาจันทบุรีให้อ่อนน้อม

ครั้นเดือนเมษายนพ.ศ.2310 เมื่อข่าวกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าพระยาจันทบุรีก็หามาเป็นไมตรีกับเจ้าตากไม่ เจ้าตากจึงเข้าตีเมืองจันทบุรี ได้แล้วยกทักเรือไปยังเมืองตราด พวกกรมการเมืองและราษฎรยอมอ่อนน้อมแต่โดยดีและยังได้เรือสำเภาจีนกับชาวจีนมาเป็นกำลังอีกเป็นอันมาก เมื่อข่าวเจ้าตากตั้งตัวเป็นใหญ่ได้มั่นคงทางแถบหัวเมืองชายทะเลตะวันออกแพร่ออกไป บรรดามิตรสหายและข้าราชการรุ่นเดียวกัน มีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ (ขณะเป็นหลวงยกกระปัตรเมืองราชบุรี) และกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิ่งหบาท (พม่าเป็นนายสุดจินดา หุ้มแพรมหาดเล็ก) เป็นต้น พากันมาเข้าด้วยเป็นกำลังโดยมาก

เจ้าตากได้ยกกองทัพเรือเข้าทางปากน้ำเจ้าพระยาตีค่ายนายทองอินคนไทย ซึ่งสวามิภักดิ์ต่อพม่าและพม่ามอบให้ตั้งรักษาเมืองธนบุรี เมื่อยึดได้เมืองธนบุรีแล้วก็ยกกองทัพไปสู่กรุงศรีอยุธยาปราบสุกี้แม่ทัพพม่าที่ค่ายโพธิสามต้นได้ชัยชนะ ยึดได้ผู้คนและทรัพย์สมบัติ ซึ่งสุกี้ยังมิได้ส่งไปเมืองพม่ารวมทั้งข้าราชการและเจ้านายหลายพระองค์ ในสมัยกรุงธนบุรีนั้นส่วนใหญ่มีการสงครามด้วยราชศัตรูอยู่เกือบตลอดสมัยพระองค์ทรงเป็นแม่ทัพไปรบถึงสิบครั้งโปรดให้ผู้อื่นไปรบเจ็ดครั้ง

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ