ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กลอง

เป็นเครื่องตีที่ขึงด้วยหนัง ข้างในเป็นโพรง ขึ้นหนังหน้าเดียวก็มี เช่น กลองยาว โทน รำมะนา ขึ้นหนังสองหน้าก็มี เช่น กลองทัด ตะโพน เปิงมาง กลองแขก กลองมลายู กลองชนะ บัณเฑาะว์ การใช้กลองในประเทศไทย นอกจากตีเป็นจังหวะ และตีประกอบกับเครื่องดนตรีแล้ว ก็ยังใช้เป็นเครื่องตีบอกสัญญาณอีกด้วย ในกรุงเทพ ฯ สมัยก่อนมีกลองขนาดใหญ่ เล็กเรียวลงไปเป็นลำดับ แขวนไว้ในหอกลองชุดหนึ่งสามลูก ลูกแรกใช้ตีบอกเวลาย่ำค่ำของวัน ชื่อว่า กลองย่ำสุริย์ศรี ลูกที่สองตีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ชื่อว่า กลองอัคคีพินาศ ลูกที่สามตีบอกสัญญาณเมื่อมีศึกมาติดเมืองชื่อว่า กลองพิฆาตไพรี

ยังมีกลองที่ใช้ตีเป็นสัญญาณ มาแต่สมัยโบราณอีกสองอย่างคือ กลองวินิจฉัยเภรี กับกลองอินทเภรี กลองวินิจฉัยเภรีใช้สำหรับให้ผู้เดือดร้อน หรืออธิกรณ์ใด ๆ ซึ่งต้องการจะทูลเกล้า ฯ ถวายฎีกา กลองอินทเภรี ใช้ตีสัญญาณในกองทัพเวลาออกสงครามในสมัยโบราณ

กลองใช้เป็นเครื่องตีบอกจังหวะหรือประกอบกับเครื่องดนตรีอื่นมีหลายชนิดด้วยกันที่ใช้แพร่หลายอยู่ในวงดนตรีไทยคือ กลองยาว โทน (มี 2 ชนิด คือ โหมชาตรีและโหมมโหรี) รำมะนา กลองบังกะหละ กลองทัด กลองติ้ง กลองชาตรี กลองบงครุ่ม ตะโพน ตะโพนมอญ กลองจีน กลองต๊อก กลองแขก กลองมลายู กลองชนะ (มีหกชนิดคือ กลองทอง กลองเงิน กลองแดงลายทอง กลองเขียวลายเงิน กลองแดง กลองเขียว) เปิงมาง ปัณเฑาะว์ กลองตะโล้ดโป๊ด กลองมังคละ กลองสะบัดชัย กลองฝรั่ง มโหรทึก กลองกันตรึม กลองเส็ง กลองหาง กลองตุ้ม

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย