ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กลอน

โบราณเรัยกคำร้อยกรอง หรือคำประพันธ์ทุกชนิดที่มีลักษณะสัมผัสว่า "บทกลอน"  ทั้งนั้น แต่เฉพาะคำกลอนที่ไทยนิยมเล่นกันมา ในตอนหลังถึงปัจจุบันนี้ ไม่ปรากฎในตำราที่ว่าด้วยคำประพันธ์ หรือคำร้อยกรองใด ๆ เพิ่งจะมาปรากฎในสมัยตอนท้ายของกรุงศรีอยุธยาว่า มีการนิยมแต่งคำประพันธ์อีกอย่างหนึ่งเรียกว่า กลอน

กลอนคือ ถ้อยคำเรียบเรียงกันมีบังคับสัมผัส บทหนึ่งมีสองบาทคือ บาทเอก กับบาทโท บาทหนึ่งแบ่งออกเป็นสองวรรค รวมสองวรรคเรียกว่า หนึ่งคำกลอน วรรคหนึ่งมีตั้งแต่หกคำขึ้นไป ถึงเก้าคำ สิบคำ ก็มีบ้าง แล้วแต่ชนิดของกลอน คำประพันธ์ชนิดกลอนแบ่งออกได้สองประเภทคือ กลอนสำหรับร้อง และกลอนเพลง

กลอนสำหรับขับร้องแบ่งออกได้เป็น กลอนบทละคร สักวา และดอกสร้อย นอกจากนี้ยังมีกลอนที่แบ่งพวกร้องแก้กัน เป็นเชิงสังวาสได้แก่ เพลงปรบไก่ เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงพวงมาลัย และเพลงโคราช เป็นต้น สมัยโบราณนิยมแต่งกลอนเป็นจดหมายเรียกว่า เพลงยาว นิยมเล่นกันชุกชุมในสมัยสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ