ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กวางตุ้ง

เป็นชื่อมณฑลหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน เป็นมณฑลฝาแฝดกับมณฑลกวางสี มณฑลกวางตุ้งมีอาณาเขตรวมทั้งเกาะไหหลำ พรมแดนด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ จดแคว้นตังเกี๋ยของประเทศเวียดนาม พรมแดนส่วนนี้ยาวประมาณ 50 กม.

มณฑลกวางตุ้งได้ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมานานกว่า 1,000 ปีมาแล้ว ดูเหมือนชาวอาหรับ และชาวโปรตุเกสเป็นชนชาติทางตะวันตกรุ่นแรก ที่ได้เริ่มทำการค้าขายกับประเทศจีนที่มณฑลนี้ ชาวโปรตุเกสได้มาตั้งศูนย์การค้ากับประเทศจีนที่เมืองมาเก๊า ก่อนปี พ.ศ.2083  ต่อมาอังกฤษได้สร้างเมืองฮ่องกงขึ้น เป็นศูนย์การค้าของอังกฤษทางภาคนี้

เมืองกวางตุ้ง เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางมาก่อน และเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง คนจีนพื้นเมืองเรียกว่า กวางเจา มีผู้สันนิษฐานว่าสร้างมานานประมาณ 700 ปีก่อนพุทธกาล หลังจากที่จีนได้ยกกองทัพมาชิงมณฑลกวางตุ้ง ไปจากชนชาติไทยซึ่งเป็นเจ้าของดินแดนส่วนนี้มาแต่เดิม

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ