Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กะเทย 

หมายถึง คนหรือสัตว์ ที่มีลักษณะหรืออวัยวะเป็นทั้งของหญิงและชาย หรือเป็นทั้งของตัวผู้และตัวเมีย จนจำแนกออกเป็นเพศใดเพศหนึ่งไม่ได้ชัดเจน   กะเทยแบ่งออกเป็นสองหมู่ใหญ่ คือ กระเทยแท้และกระเทยเทียม

กระกะเทยแท้ เป็นชนิดที่ต่อมเพศทั้งสองชนิดแต่ลักษณะเพศภายนอกอาจเป็นชายหรือหญิงหรือกึ่งกลางระหว่างเพศทั้งสอง

กะเทยเทียม เป็นชนิดที่มีต่อมเพศของเพศหนึ่ง แต่อวัยวะสืบพันธุ์อื่น ๆ มีของอีกเพศหนึ่งแทรกซ้อนอยู่หรือที่เป็นของเพทศตัวก็เจริญไม่ถึงขนาดปรกติดี ลักษระประจำเพศ ซึ่งจะมีขึ้นในระยะเป็นหนุ่มสาว เช่น ลักษณะของรูปร่าง การกระจายของไขมัน ลักษณะของนม ลักษณะของผม ขนและหนวดอาจเป็นอีกเพศหนึ่ง

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com