ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กะลิมันตัน

เป็นเกาะใหญ่เกาะหนึ่งในหมู่เกาะมาลัย หรือที่เรียกกันว่า หมู่เกาะอินเดียตะวันออก ฝรั่งเรียกกันว่า เกาะบอร์เนียว แบ่งเขตปกครองออกเป็นสี่ส่วน บอร์เนียวเหนือ บรูไน ซาราวัก และกะลิมันตัน  บอร์เนียวเหนือ บรูไนและซาราวัค เป็นรัฐในปกครองของอังกฤษก่อนได้รับเอกราช ส่วนกะลิมันตันเป็นดินแดนของประเทศอินโดนีเซีย

คนในเกาะกะลิมันตันมีหลายเผ่าและมักเรียกรวมว่าดายัก มีอยู่สองหมู่ หมู่หนึ่งชอบอยู่ตามชายฝั่งทะเล และมีอาชีพทางทะเล เรียกว่า ดายักทะเล ส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม  อีกหมู่หนึ่งอาศัยอยู่ตามภูเขาตอนกลางเกาะ พวกดายักยังแบ่งออกเป็นเผ่าย่อย ๆ อีกประมาณ 6 เผ่าตามบันทึกประวัติศาสตร์กล่าวว่า คนจีนเป็นชาวต่างด้าวที่มาทำการค้าขายที่เกาะนี้ก่อนพวกใดเมื่อประมาณ 13 - 14 ศตวรรษมาแล้ว บางพวกก็มาตั้งรกรากทำไร่ปลูกพริกไทยขาย พวกจีนมักทำการสมรสกับชนชาวพื้นเมืองดายักที่ไม่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น และได้กลายเป็นประชากรพื้นเมือง ที่เป็นกำลังในความเจริญก้าวหน้าของเกาะอย่างมาก

แมกเจลแลนเป็นชาวยุโรปคนแรก ที่เดินเรือมาถึงเกาะนี้ ชาวอังกฤษได้เดินเรือมาถึงเกาะนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2152 และสวมรอยเข้าครอบครองเกาะด้วย ฮอลันดาได้ส่วนหนึ่งของเกาะมาอยู่ในครอบครอง เมื่อปี พ.ศ.2359  ต่อมาในปี พ.ศ.2492 กะลิมันตันในส่วนที่อยู่ในปกครองของฮอลันดา ก็ได้ยกให้อยู่ในครอบครองของอินโดนีเซีย

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย