ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กะลิมันตัน

เป็นเกาะใหญ่เกาะหนึ่งในหมู่เกาะมาลัย หรือที่เรียกกันว่า หมู่เกาะอินเดียตะวันออก ฝรั่งเรียกกันว่า เกาะบอร์เนียว แบ่งเขตปกครองออกเป็นสี่ส่วน บอร์เนียวเหนือ บรูไน ซาราวัก และกะลิมันตัน  บอร์เนียวเหนือ บรูไนและซาราวัค เป็นรัฐในปกครองของอังกฤษก่อนได้รับเอกราช ส่วนกะลิมันตันเป็นดินแดนของประเทศอินโดนีเซีย

คนในเกาะกะลิมันตันมีหลายเผ่าและมักเรียกรวมว่าดายัก มีอยู่สองหมู่ หมู่หนึ่งชอบอยู่ตามชายฝั่งทะเล และมีอาชีพทางทะเล เรียกว่า ดายักทะเล ส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม  อีกหมู่หนึ่งอาศัยอยู่ตามภูเขาตอนกลางเกาะ พวกดายักยังแบ่งออกเป็นเผ่าย่อย ๆ อีกประมาณ 6 เผ่าตามบันทึกประวัติศาสตร์กล่าวว่า คนจีนเป็นชาวต่างด้าวที่มาทำการค้าขายที่เกาะนี้ก่อนพวกใดเมื่อประมาณ 13 - 14 ศตวรรษมาแล้ว บางพวกก็มาตั้งรกรากทำไร่ปลูกพริกไทยขาย พวกจีนมักทำการสมรสกับชนชาวพื้นเมืองดายักที่ไม่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น และได้กลายเป็นประชากรพื้นเมือง ที่เป็นกำลังในความเจริญก้าวหน้าของเกาะอย่างมาก

แมกเจลแลนเป็นชาวยุโรปคนแรก ที่เดินเรือมาถึงเกาะนี้ ชาวอังกฤษได้เดินเรือมาถึงเกาะนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2152 และสวมรอยเข้าครอบครองเกาะด้วย ฮอลันดาได้ส่วนหนึ่งของเกาะมาอยู่ในครอบครอง เมื่อปี พ.ศ.2359  ต่อมาในปี พ.ศ.2492 กะลิมันตันในส่วนที่อยู่ในปกครองของฮอลันดา ก็ได้ยกให้อยู่ในครอบครองของอินโดนีเซีย

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ