ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กะเหรี่ยง

ชนชาวเขาเผ่าหนึ่งในประเทศไทย อาศัยอยู่ตามทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาตะนาวศรี อันเป็นพรมแดน ระหว่างไทยกับพม่า มีอยู่ใน จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน และเลื่อนเข้าไปอยู่ใน จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน จ.ตาก จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี

ชาวกะเหรี่ยงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่ในพม่า ซึ่งมีอยู่ตามเขาต่าง ๆ ทางฝั่งขวาของแม่น้ำสาละวิน หรือแม่น้ำคง ในท้องที่ไทยใหญ่ที่เรียกว่า รัฐฉานใต้ แคว้นกะเรนนีหรือกันทรวดี เมืองตองอู เรื่อยไปตามพรมแดนต่อไทยไปถึงแคว้นตะนาวศรี และมีอยู่ในลุ่มน้ำอิรวดีตอนใกล้กับทะเล กับบริเวณเมืองพะสิมต่อแดนแคว้นอาระ หรือยะไข่

พม่าเรียกกะเหรี่ยงเป็นชื่อรวมว่ากะเรนหรือกะริน ไทยตอนเหนือเรียกยาง ใต้ลงมาเรียกกะเหรี่ยง ชาวกะเหรี่ยงเรียกตนเองว่ายาง ในบรรดาชนชาติต่าง ๆ ในแหลมอินโดจีน หรือภาคพื้นอาเซียอาคเนย์ มีอยู่เผ่าเดียวคือ กะเหรี่ยง ที่จัดเข้าอยู่ในตระกูลภาษาของเผ่าใดไม่ได้ กะเหรี่ยงมีภาษาเป็นลักษณะรูปคำโดด คำพูดที่พ้องกับคำไทยก็มี พ้องกับคำมญ และพม่าก็มี การเรียงคำเข้าประโยคมักเอาคำวิเศษณ์ไว้หน้าคำนาม

กะเหรี่ยงและกะหร่าง มีรูปร่างหน้าตา เครื่องแต่งกาย อาหารการกิน บ้านเรือน ภาษา และประเพณีคล้ายคลึงกันมาก จะมีแตกต่างกันแต่ส่วนที่เป็นปลีกย่อย

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย