ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กะเหรี่ยง

ชนชาวเขาเผ่าหนึ่งในประเทศไทย อาศัยอยู่ตามทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาตะนาวศรี อันเป็นพรมแดน ระหว่างไทยกับพม่า มีอยู่ใน จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน และเลื่อนเข้าไปอยู่ใน จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน จ.ตาก จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี

ชาวกะเหรี่ยงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่ในพม่า ซึ่งมีอยู่ตามเขาต่าง ๆ ทางฝั่งขวาของแม่น้ำสาละวิน หรือแม่น้ำคง ในท้องที่ไทยใหญ่ที่เรียกว่า รัฐฉานใต้ แคว้นกะเรนนีหรือกันทรวดี เมืองตองอู เรื่อยไปตามพรมแดนต่อไทยไปถึงแคว้นตะนาวศรี และมีอยู่ในลุ่มน้ำอิรวดีตอนใกล้กับทะเล กับบริเวณเมืองพะสิมต่อแดนแคว้นอาระ หรือยะไข่

พม่าเรียกกะเหรี่ยงเป็นชื่อรวมว่ากะเรนหรือกะริน ไทยตอนเหนือเรียกยาง ใต้ลงมาเรียกกะเหรี่ยง ชาวกะเหรี่ยงเรียกตนเองว่ายาง ในบรรดาชนชาติต่าง ๆ ในแหลมอินโดจีน หรือภาคพื้นอาเซียอาคเนย์ มีอยู่เผ่าเดียวคือ กะเหรี่ยง ที่จัดเข้าอยู่ในตระกูลภาษาของเผ่าใดไม่ได้ กะเหรี่ยงมีภาษาเป็นลักษณะรูปคำโดด คำพูดที่พ้องกับคำไทยก็มี พ้องกับคำมญ และพม่าก็มี การเรียงคำเข้าประโยคมักเอาคำวิเศษณ์ไว้หน้าคำนาม

กะเหรี่ยงและกะหร่าง มีรูปร่างหน้าตา เครื่องแต่งกาย อาหารการกิน บ้านเรือน ภาษา และประเพณีคล้ายคลึงกันมาก จะมีแตกต่างกันแต่ส่วนที่เป็นปลีกย่อย

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ