ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กัมพูชา 

เรียกกันเป็นสามัญว่า ประเทศเขมร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย มีพรมแดนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศเหนือติดประเทศไทย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดประเทศลาว ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดประเทศเวียดนาม ทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นฝั่งทะเลติดต่ออ่าวไทย

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขมร ถัดมามีชาวญวน จีน และมลายู เมืองหลวงชื่อ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาเดิมเป็นอาณาจักรฟูนัน (พุทธศตวรรษที่ 7 - 11 )  ต่อมาเป็นประเทศเจนละ (พุทธศตวรรษที่ 11 - 14) แล้วจึงเป็นประเทศเขมร  

ภูมิประเทศเป็นที่ราบอยู่ตอนกลางของประเทศส่วนมาก คือที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและที่ราบโดยรอบบริเวณทะเลสาบ ตามพรมแดนของประเทศเป็นเขาสูง ตอนเหนือได้แก่เขาพนมดงรักกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา เขาทิวนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสูงโคราชทางด้านประเทศกัมพูชาเป็นหน้าผาชัน ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือได้แก่เขาบรรทัด ซึ่งกั้นระหว่างจังหวัดพระตะบองและโพธิสัตว์ของประเทศกัมพูชากับจังหวัดตราดของประเทศไทย ต่อจากทิวเขาบรรทัดลงไปตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเฉียงใต้ได้แก่ทิวเขากระวานอยู่ใกล้ฝั่งทะเลจนทำให้ชายฝั่งแคบและชัน มีโขดหินมากมายไม่มีที่จอดเรือได้ดี เพราะไม่มีที่กำบังคลื่นลมและบางตอนก็มีเลนมาก อ่าวกำปงโสมนับว่าเป็นอ่าวใหญ่พอจอดเรือได้บ้าง อีกแห่งคือที่เรียบเป็นอ่างเล็กจอดเรือเล็กได้   

แม่น้ำโขงในเขตกัมพูชามีขนาดกว้างใหญ่และลึก เรือกลไฟขนาดย่อมแล่นไปได้ถึงกรุงพนมเปญ น้ำในทะเลสาบไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงที่เขตกรุงพนมเปญมีลักษณะเป็นสี่แยกเรียกว่า จตุรพักตร์ ทะเลสาบกว้างราว 30 กม. ยาวราว 140 กม ในหน้าแล้งน้ำลดเหลือลึกประมาณ 2 เมตร หน้าน้ำลึกถึง 13 เมตร ทำให้ขนาดของทะเลสาบขยายกว้างออกไปอีกมาก

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ