ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กัมพูชา 

เรียกกันเป็นสามัญว่า ประเทศเขมร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย มีพรมแดนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศเหนือติดประเทศไทย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดประเทศลาว ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดประเทศเวียดนาม ทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นฝั่งทะเลติดต่ออ่าวไทย

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขมร ถัดมามีชาวญวน จีน และมลายู เมืองหลวงชื่อ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาเดิมเป็นอาณาจักรฟูนัน (พุทธศตวรรษที่ 7 - 11 )  ต่อมาเป็นประเทศเจนละ (พุทธศตวรรษที่ 11 - 14) แล้วจึงเป็นประเทศเขมร  

ภูมิประเทศเป็นที่ราบอยู่ตอนกลางของประเทศส่วนมาก คือที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและที่ราบโดยรอบบริเวณทะเลสาบ ตามพรมแดนของประเทศเป็นเขาสูง ตอนเหนือได้แก่เขาพนมดงรักกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา เขาทิวนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสูงโคราชทางด้านประเทศกัมพูชาเป็นหน้าผาชัน ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือได้แก่เขาบรรทัด ซึ่งกั้นระหว่างจังหวัดพระตะบองและโพธิสัตว์ของประเทศกัมพูชากับจังหวัดตราดของประเทศไทย ต่อจากทิวเขาบรรทัดลงไปตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเฉียงใต้ได้แก่ทิวเขากระวานอยู่ใกล้ฝั่งทะเลจนทำให้ชายฝั่งแคบและชัน มีโขดหินมากมายไม่มีที่จอดเรือได้ดี เพราะไม่มีที่กำบังคลื่นลมและบางตอนก็มีเลนมาก อ่าวกำปงโสมนับว่าเป็นอ่าวใหญ่พอจอดเรือได้บ้าง อีกแห่งคือที่เรียบเป็นอ่างเล็กจอดเรือเล็กได้   

แม่น้ำโขงในเขตกัมพูชามีขนาดกว้างใหญ่และลึก เรือกลไฟขนาดย่อมแล่นไปได้ถึงกรุงพนมเปญ น้ำในทะเลสาบไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงที่เขตกรุงพนมเปญมีลักษณะเป็นสี่แยกเรียกว่า จตุรพักตร์ ทะเลสาบกว้างราว 30 กม. ยาวราว 140 กม ในหน้าแล้งน้ำลดเหลือลึกประมาณ 2 เมตร หน้าน้ำลึกถึง 13 เมตร ทำให้ขนาดของทะเลสาบขยายกว้างออกไปอีกมาก

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย