ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กัปกัลป์

เวลาอันนานแสนนาน ซึ่งกำหนดเป็นหน่วยหนึ่งของระยะเวลา ตามคติในลัทธิศาสนาฮินดูว่า กัลปหนึ่งกับวันหนึ่งของพระพรหม กัลปหนึ่งเท่ากับ 4,320,000 ปีมนุษย์ และแบ่งออกเป็น 1,000 มหายุค มีระยะเวลาเท่าๆ กัน พระพรหมมีอายุขัยได้ 100 ปี เมื่อหมดอายุขัยสกลจักรวาลก็ทำลายเรียกว่า มหาประลัย บรรดาเทวดา ยักษ์ และมนุษย์ จะตายหมด มหาประลัยมีระยะเวลา 100 ปีสวรรค์ แล้วเกิดพรหมขึ้นใหม่อีกองค์หนึ่ง วนเวียนเป็นวัฎต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด มหาประลัยนั้นว่าเกิดจากเวลาคืนหนึ่งของพระพรหม ซึ่งเป็นเวลาที่ท่านเข้าบรรทม ครั้นรุ่งขึ้นเมื่อพระพรหมตื่นบรรทม ชีวิตและแสงสว่าง ก็กลับคืนมา คืนหนึ่งของพระพรหมมีระยะเวลาเท่ากับหนึ่งกัลปเหมือนกับ ในยุคปัจจุบันพระพรหมมีอายุครบ 50 ปีแล้ว ยังเหลืออีกกึ่งหนึ่งจึงจะถึงอายุขัย

ตามคติพุทธศาสนา  กัลป์มีสามลักษณะคือ มหากัลป์ อสงขัยกัลป์และอันตรกัลป์

มหากัลป์ คือระยะเวลาตั้งแต่โลกจักรวาลถึงแก่ความประลัยแล้วกลับมีขึ้นมาใหม่ แบ่งออกเป็นสี่อสงขัยกัลป์ ในกัลป์ที่หนึ่ง เป็นระยะเวลาที่โลกจักรวาลถึงแก่ความประลัยด้วยไฟ น้ำหรือลม  ในกัลป์ที่สอง เป็นระยะเวลาว่างเปล่าปราศจากโลกจักรวาล ในกัลป์ที่สาม เป็นระยะเวลาเริ่มโลกจักรวาลขึ้นใหม่ และในกัลป์ที่สี่ เป็นระยะเวลาที่โลกจักรวาลดำรงอยู่ต่อไป แล้วโลกจักรวาลก็เริ่มเสื่อม วนเวียนกันไปไม่มีที่สิ้นสุด

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ