ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กัลปนา

แปลว่า ความสำเร็จ เป็นคำสันสกฤต โดยความหมายหมายถึงผลสำเร็จรูปคือผลบุญที่เชื่อว่าคนทำดีไปเกิดในที่ดี คนทำชั่วตายแล้วไปเกิดในที่ชั่ว คำว่ากัลปนา แปลว่า สำเร็จรูป คือเมื่อให้สิ่งใด ผู้รับย่อมได้สิ่งนั้น ในคนที่มีชีวิตอยู่ย่อมเห็นได้ แต่ในคนที่ตายไปแล้วก็ยังทำอยู่อย่างนั้น แต่เปลี่ยนวิธีเสียใหม่ เช่น นำของที่จะให้ผู้ตายไปทอดไว้ที่หน้าศพหรือตามทางแพร่งหรือเผาไฟ

ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนวิธีใหม่ โปรดให้นำของที่จะให้ผู้ตายไปให้แก่เด็กกำพร้าคนยากจนเข็ญใจ และแก่สมณพราหมณ์ โดยกำหนดความสำเร็จไว้ว่าของนั้นต้องเป็นของบริสุทธิ์คือ แสวงหามาได้โดยชอบธรรม ต้องตั้งใจให้แก่ผู้ตายและผู้ตายต้องอนุโมทนา

ต่อมาความหมายได้กลายเป็นให้แก่คนเป็นคือให้แต่ผลประโยชน์อันเกิดจากวัตถุใดวัตถุหนึ่ง ไม่ให้วัตถุนั้น ดังที่คณะเจ้าลิจฉวี ให้ส่วยสาอากรอันเกิดแต่บริเวณประตูหนึ่งแก่เจ้ามหาลีลิจฉวี เพื่อเป็นเครื่องเลี้ยงชีพ ผลนี้ก็เรียกกัลปนา

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ