ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กัษมีระ

ชื่อแคว้นในประเทศอินเดียตอนเหนือ ปัจจุบันเรียกว่า แคชเมียร์ อยู่ติดต่อกับพรมแดนซินเกียงของจีน และอยู่ติดกับพรมแดนประเทศธิเบต ภูมิประเทศส่วนมากเป็นภูเขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย และเทือกเขาโกราโกรัม มีเมืองหลวงชื่อศรีนคร

ในคัมภีร์บาลีมักกล่าวถึงแคว้นนี้ร่วมกับแคว้นคันธาระบ่อย ๆ  น่าเชื่อว่าครั้งหนึ่งคงจะรวมอยู่ในแคว้นคันธาระ กล่าวกันว่าพระเจ้ากนิษกะทรงจัดให้มีประชุมสังคายนาพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาครั้งที่สี่ (ตามลัทธิมหายาน) ขึ้นที่แคว้นกัษมีระ

ในสมัยพวกอริยกะมีอำนาจพวกพราหมณ์ได้แกครองแคว้นกัษมีระ ต่อมาในพุทธศตวรรษที่สาม พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปกครอง จากนั้นชาวฮินดูปกครองจนถึงปีพ.ศ.1882 ชาวมุสลิมได้ปกครองปีพ.ศ.1882 ได้รวมเข้ากับจักรวรรดิ์โมกุลถึงปีพ.ศ.2363 กุหลาบสิงห์เข้าปกครองและมหาราชในราชวงศ์นี้ได้รวบรวมดินแดนของแคว้นนี้เข้าเป็นปึกแผ่น

ในปีพ.ศ.2490  เมื่ออินเดียและปากีสถานได้เป็นประเทศเอกราชในเครือจักภพอังกฤษแล้ว ได้เกิดเรื่องยุ่งยากในแคว้นแคชเมียร์ เมื่อมีการประกาศรวมแคว้นแคชเมียร์เข้าอยู่ในปกครองของอินเดีย ทำให้ชาวมุสลิมไม่พอใจก่อการจลาจลขึ้นเกิดเป็นสงครามกลาง เมือง

ในปีพ.ศ.2491 กรณีพิพาทได้เข้าสู่ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคง สหประชาชาติได้มีมติให้หยุดการสู้รบเพื่อจัดให้มีการออกเสียงลงประชามติว่าจะรวมกับอินเดียหรือปากีสถานแต่การเจรจาไม่เป็นผลสำเร็จ อินเดียได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่และได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญของแคชเมียร์รวมแคว้นนี้เข้ากับอินเดียปัญหาจึงยังคงค้างคาอยู่

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย