ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กัษมีระ

ชื่อแคว้นในประเทศอินเดียตอนเหนือ ปัจจุบันเรียกว่า แคชเมียร์ อยู่ติดต่อกับพรมแดนซินเกียงของจีน และอยู่ติดกับพรมแดนประเทศธิเบต ภูมิประเทศส่วนมากเป็นภูเขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย และเทือกเขาโกราโกรัม มีเมืองหลวงชื่อศรีนคร

ในคัมภีร์บาลีมักกล่าวถึงแคว้นนี้ร่วมกับแคว้นคันธาระบ่อย ๆ  น่าเชื่อว่าครั้งหนึ่งคงจะรวมอยู่ในแคว้นคันธาระ กล่าวกันว่าพระเจ้ากนิษกะทรงจัดให้มีประชุมสังคายนาพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาครั้งที่สี่ (ตามลัทธิมหายาน) ขึ้นที่แคว้นกัษมีระ

ในสมัยพวกอริยกะมีอำนาจพวกพราหมณ์ได้แกครองแคว้นกัษมีระ ต่อมาในพุทธศตวรรษที่สาม พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปกครอง จากนั้นชาวฮินดูปกครองจนถึงปีพ.ศ.1882 ชาวมุสลิมได้ปกครองปีพ.ศ.1882 ได้รวมเข้ากับจักรวรรดิ์โมกุลถึงปีพ.ศ.2363 กุหลาบสิงห์เข้าปกครองและมหาราชในราชวงศ์นี้ได้รวบรวมดินแดนของแคว้นนี้เข้าเป็นปึกแผ่น

ในปีพ.ศ.2490  เมื่ออินเดียและปากีสถานได้เป็นประเทศเอกราชในเครือจักภพอังกฤษแล้ว ได้เกิดเรื่องยุ่งยากในแคว้นแคชเมียร์ เมื่อมีการประกาศรวมแคว้นแคชเมียร์เข้าอยู่ในปกครองของอินเดีย ทำให้ชาวมุสลิมไม่พอใจก่อการจลาจลขึ้นเกิดเป็นสงครามกลาง เมือง

ในปีพ.ศ.2491 กรณีพิพาทได้เข้าสู่ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคง สหประชาชาติได้มีมติให้หยุดการสู้รบเพื่อจัดให้มีการออกเสียงลงประชามติว่าจะรวมกับอินเดียหรือปากีสถานแต่การเจรจาไม่เป็นผลสำเร็จ อินเดียได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่และได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญของแคชเมียร์รวมแคว้นนี้เข้ากับอินเดียปัญหาจึงยังคงค้างคาอยู่

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ