ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กากี

เป็นชื่อหญิงรูปสวย กลิ่นตัวหอม เป็นชายาท้าวพรหมทัต ผู้ครองเมืองพาราณสี พระยาครุฑอยู่วิมานฉิมพลี ที่เชิงเขาพระสุเมรุ บินมาเที่ยวในชมพูทวีป แปลงเพศเป็นมาณพเข้าเล่นสกากับท้าวพรหมทัต นางกากีเห็นมาณพรูปงามก็เกิดรัก ฝ่ายมาณพเห็นนางก็เกิดความรักเช่นกัน แล้วพานางไปวิมานสิมพลี ต่อมาคนธรรพ์ได้มาลอบได้เสียกับนาง แล้วได้นำความมาทูลท้าวพรหมทัต ต่อมาพระยาครุฑทราบความว่านางกากีเป็นเมียคนธรรพ์ จึงพานางกลับมาส่งที่หน้าปราสาท กรุงพาราณสี ท้าวพรหมทัตเห็นนางก็ตรัสสั่งให้พานางไปลอยแพ

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย