ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กาฎมัณฑุ

เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล กล่าวว่าพระเจ้าคุณกามเทพ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1266 เดิมเรียกชื่อว่า มัญชปตัน ตามพระนามของพระมัญชูศรีโพธิสัตว์ มีวิหารกาฎมัณฑุ แปลว่าวิหารไม้ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2139 และเมืองก็ได้ชื่อกาจวิหารนี้ นอกจากนี้ยังมีสถูปเจดีย์โบราณชื่อว่า พระสยมภูวนาถ อันเป็นพระนามของพระอาทิพุทธในคติของฝ่ายมหายาน ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 4

เมืองกาฎมัณฑเดิมเป็นเมืองเล็ก ๆ อยู่ในอาณาเขตของพวกกษัตริย์มัลละ ซึ่งขึ้นอยู่กับเมืองภัทคามในปี พ.ศ.2023 ได้เอกราช ต่อมาในปี พ.ศ.2311 ถูกชนเผ่ากุรข่ารุกรานแล้วเข้ายึดครอง และได้เป็นเมืองหลวงของเนปาลตั้งแต่นั้นมา

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย