ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กายวิภาคศาสตร์

เป็นวิชาว่าด้วยการศึกษาให้รู้ถึงลักษณะส่วนประกอบโดยละเอียด และการสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในร่างของสัตว์ รวมทั้งการศึกษา ให้รู้ถึงการเจริญเปลี่ยนแปลงของส่วนต่าง ๆ ด้วย  วิชากายวิภาคศาสตร์ได้ขยายออกเป็นหลายสาขาและหลายแขนง สาขาใหญ่ที่แบ่งแยกแรกคือ กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์และกายวิภาคศาสตร์ของคน แต่ละสาขาแบ่งออกเป็น

มหากายวิภาคศาสตร์

การศึกษาในสาขานี้อาจทำโดยศึกษาส่วนต่าง ๆ ซึ่งประกอบขึ้นเป็นระบบแบ่งออกได้เป็น
1.ระบบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว จำแนกออกเป็น ระบบโครงร่าง ระบบข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ
2.ระบบย่อยอาหาร ประกอบด้วยทางเดินอาหาร รวมทั้งฟันและลิ้นกับต่อมต่าง ๆ ที่ติดต่อกับทางเดินอาหาร เช่น ตับ ตับอ่อน
3.ระบบการหายใจ ประกอบด้วยทางเดินของอากาศ เช่น ช่องจมูก กระบอกเสียง หลอดลมร่วมและปอด
4.ระบบทางเดินของน้ำปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
5.ระบบต่อมเอนโดคราย รวมต่อมต่าง ๆ ที่ขับน้ำเข้าสู่ร่างกายโดยตรง ไม่ได้อาศัยท่อและน้ำที่ขับนั้นควบคุมหน้าที่ต่าง ๆ ของร่างกาย ประกอบด้วย ต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ ต่อมไทมัส ต่อมไฮโปไฟซิส ต่อมไฟเนียล ต่อมหมวกไตเป็นต้นระบบทั้งห้าดังกล่าวแล้วถือว่าเป็นอวัยวะภายใน
6.ระบบประสาท แบ่งออกเป็นประสาท
- ระบบส่วนกลาง มีมันสมองและไขสันหลัง
- ระบบประสาทส่วนนอก ประกอบด้วยประสาทจากสมอง และประสาทจากไขสันหลัง พร้อมทั้งก้อนเซลล์ประสาท
- ระบบประสาทโอโตโนมิก ประกอบด้วยระบบซิมปาซิติกและพาราซิมปาซิติกพร้อมทั้งก้อนเซลล์ประสาททั้งสามนี้นับเป็นระบบประสาทโดยตรง
- อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ ประกอบด้วยอวัยวะรับรูปและแสง รับเสียง กลิ่น รส
- ผิวหนัง เพราะเป็นอวัยวะรับความรู้สึกที่ใหญ่โตที่สุดและรับได้หลายชนิด รวมกับผิวหนังมีเล็บ ขน เป็นต้น
7.ระบบหลอดเลือด รวมหัวใจ หลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำและหลอดเลือดฝอย
8.ระบบน้ำเหลือง มีหลอดน้ำเหลืองและต่อมน้ำเหลือง

จุลกายวิภาคศาสตร์ การศึกษาถึงส่วนประกอบโดยละเอียดของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมไปถึงการศึกษาส่วนที่เล็กที่สุดซึ่งเป็นส่วนประกอบของร่างกายคือ เซลล์ ด้วย

เอมไบรโอวิทยา การศึกษาให้ทราบถึงการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย