ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

การะฝัด

เป็นชื่อที่คนไทยเรียก นายจอห์น ครอเฟอร์ด (พ.ศ.2326 - 2411) ทูตอังกฤษที่มาเจริญทางพระราชไมตรีในรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ในการเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ในแหลมอินโดจีน รัฐบาลอังกฤษมอบให้ผู้สำเร็จราชการอีนเดีย แต่งทูตไปเจรจา นายจอห์น ครอเฟอร์ด มีหน้าที่เจรจากับฝ่ายไทย ที่จะให้ยกเลิกหรือลดหย่อนวิธีเก็บภาษี และวิธีขายสินค้าบางอย่างเป็นของหลวง จากนั้นอังกฤษต้องการให้มาเจรจาเรื่องเมืองไทรบุรี กับไทย ด้วยประสงค์จะให้เจ้าพระยาไทรบุรีพ้นจากอำนาจเมืองนครศรีธรรมราช

นายจอห์น ครอเฟอร์ด เข้าขอทำสัญญากับไทย เมื่อปี พ.ศ.2365 อักษรสาส์น ที่เขานำมาถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ มีใจความว่า มาร์คริส เฮสติงส์ ผู้สำเร็จราชการอังกฤษในอันเดียขอทูลมายังสมเด็จพระเจ้ากรุงสยาม ด้วยประสงค์จะแสดงความเคารพนับถือของชนชาวอังกฤษที่มีต่อพระองค์ เพื่อจะบำรุงพระราชไมตรี และการไปมาหาสู่กันระหว่างชนชาติอังกฤษกับชนชาติไทยให้เจริญยิ่งขึ้น อังกฤษเดี๋ยวนี้มีอำนาจฝ่ายใต้ตั้งแต่สิงหลทวีป ตลอดขึ้นไปทางฝ่ายเหนือ จนจดเทือกภูเขาเขตแดนเมืองจีน ข้างตะวันออกตั้งแต่เขตแดนเมืองอังวะ ตลอดไปฝ่ายตะวันตกจนถึงแดนประเทศเปอร์เซีย ประชาชนที่อยู่ในปกครองอังกฤษมีกว่า 9 โกฎิ เพราะฉะนั้นอังกฤษจึงไม่มีความประสงค์ ที่จะแสวงหาอาณาเขตเพิ่มเติมอีก

อังกฤษเป็นมิตรไมตรีกับนานาประเทศ ที่เขตแดนติดต่อใกล้เคียงกัน เป็นต้นว่า พระเจ้าแผ่นดินเปอร์เซียฝ่ายตะวันออก พระเจ้าแผ่นดินเปอร์เซียฝ่ายตะวันตก บรรดาเจ้านายที่ปกครองแว่นแคว้นอาหรับ สุลต่านประเทศเตรกี และพระเจ้ากรุงจีน พระเจ้าแผ่นดินอังกฤษขอโปรดให้ประชาชนในประเทศอินเดีย ได้ไปมาค้าขายถึงพระราชอาณาจักรสยามโดยสดวก และขอเชิญประชาชนสยามมาค้าขายตามหัวเมืองท่า ค้าขายในประเทศแดนของอังกฤษอย่างเดียวกัน ถ้าหากคนที่อยู่ในบังคับอังกฤษไปมาค้าขายถึงราชอาณาจักรสยามก็ขอให้คุ้มครองป้องกันให้ด้วย บรรดากฎหมายอย่างธรรมเนียมใดที่ใช้อยู่ในราชอาณาจักรสยาม ก็ไม่ขอให้ยกเว้นเป็นพิเศษ หากว่าธรรมเนียมใดอันเนื่องด้วยการค้าขาย อันอาจเป็นเครื่องขัดขวางแก่การค้าขาย ก็หวังว่าจะได้รับการแก้ไขยกเว้น ฯลฯ

เครื่องราชบรรณาการที่ส่งมาถวายในครั้งนั้นคือ ปืนคาบศิลาปลายหอก 300 กระบอก ปืนคาบศิลาแฝด 1 กระบอก ผ้าส่านขาว 4 ผืน พรมเทศ 2 ผืน เครื่องแต่งตัวหญิงอย่างฝรั่ง 1 สำรับ เครื่องโต๊ะ แก้วเจียระไน 1 สำรับ ฉากอย่างดี 5 แผ่น พรมอย่างดี 2 ผืน หนังสือเรื่องพงศาวดารอังกฤษ 1 เล่ม รถมีเครื่อง 1 คัน ม้าเทศสำหรับเทียมรถม้า 1 ตัว ฉากเขียนด้วยหนัง 4 บาน ฉากกระจก 3 บาน

แม้ว่าการเจรจาไม่ตกลงกันได้ แต่ก็ให้ประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย ฝ่ายไทยก็ให้ความสะดวกแก่ชาวอังกฤษที่ไปมาค้าขาย เป็นแต่ไม่ลดหย่อนภาษีอากรให้อังกฤษ คงเก็บเท่ากับชาติอื่น ตามระเบียบการค้าขายที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ