ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กาลามะ

คำนี้น่าจะเป็นชื่อโคตรหรือสกุล มีกล่าวไว้ว่า ชาวกาละมะ มีภูมิลำเนาอยู่ที่เกสปุตนิคม  ในแคว้นโกศล เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไป และทรงเทศนาสั่งสอนชาวกาลามะ เรียกว่า กาลามสูตร มีใจความสำคัญว่า ถ้าเกิดความสงสัยในเรื่องใดให้พิจารณาด้วยเหตุผล อันควรและไม่ควร ด้วยตนเองอย่าได้ตัดสิน โดยยึดถือด้วยอาการต่าง ๆ มีสิบประการ  คือ

1.อย่าได้ถือโดยฟังตาม ๆ กันมา
2. อย่าได้ถือโดยเข้าใจว่าเป็นของเก่าสืบ ๆ กันมา
3.อย่าได้ถือโดยตื่นข่าว
4.อย่าได้ถือโดยอ้างตำรา
5.อย่าได้ถือโดยเหตุนึกเดาเอา
6.อย่าได้ถือโดยใช้คาดคะเน
7.อย่าได้ถือโดยความตรึกตามอาการ 
8.อย่าได้ถือโดยชอบใจว่าต้องกับลัทธิของตน
9.อย่าได้ถือโดยเชื่อว่าผู้พูดควรเชื่อได้
10.อย่าได้ถือโดยนับถือว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเรา

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย