ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กาลามะ

คำนี้น่าจะเป็นชื่อโคตรหรือสกุล มีกล่าวไว้ว่า ชาวกาละมะ มีภูมิลำเนาอยู่ที่เกสปุตนิคม  ในแคว้นโกศล เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไป และทรงเทศนาสั่งสอนชาวกาลามะ เรียกว่า กาลามสูตร มีใจความสำคัญว่า ถ้าเกิดความสงสัยในเรื่องใดให้พิจารณาด้วยเหตุผล อันควรและไม่ควร ด้วยตนเองอย่าได้ตัดสิน โดยยึดถือด้วยอาการต่าง ๆ มีสิบประการ  คือ

1.อย่าได้ถือโดยฟังตาม ๆ กันมา
2. อย่าได้ถือโดยเข้าใจว่าเป็นของเก่าสืบ ๆ กันมา
3.อย่าได้ถือโดยตื่นข่าว
4.อย่าได้ถือโดยอ้างตำรา
5.อย่าได้ถือโดยเหตุนึกเดาเอา
6.อย่าได้ถือโดยใช้คาดคะเน
7.อย่าได้ถือโดยความตรึกตามอาการ 
8.อย่าได้ถือโดยชอบใจว่าต้องกับลัทธิของตน
9.อย่าได้ถือโดยเชื่อว่าผู้พูดควรเชื่อได้
10.อย่าได้ถือโดยนับถือว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเรา

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ