ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กาลิเลโอ กาลีไล

เป็นนักดาราศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และปรัชญาเมธีชาวอิตาเลียน เกิดเมื่อปี พ.ศ.2107 เป็นนักปราชญ์คนแรกที่บอกว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ กาลิเลโอเกิดเมื่อปีพ.ศ.2107 ที่เมืองปีซา เขาเป็นคนมีความคิดเป็นเป็นอิสระไม่ค่อยเชื่อคนอื่นโดยง่าย จนกว่าจะได้ทดลองเป็นจริงด้วยตนเอง

ในปีพ.ศ.2124 เขาได้สังเกตเห็นโคมที่แขวนที่หลังคาโบสถ์แกว่งไปมาได้สังเกตเห็นว่าระยะที่แกว่างไปมานั้นจะยาวหรือสั้นก็ตาม เวลาที่โคมแกว่งสิ้นสุดลงครั้งหนึ่ง ๆ นั้นเท่ากันเสมอ เขาได้นำผลที่ได้จากการสังเกตนี้ไปใช้ในทฤษฎีของการแกว่งแห่งลูกตุ้มนาฬิกา

ระหว่างปีพ.ศ.2132-2134 เขาได้ทำการทดลองต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดหลักแรก ๆ ของวิชาพลศาสตร์ขึ้นจากหอคอยแห่งเมืองปีซาว่าเทหวัตถุสองก้อนที่มีน้ำหนักไม่เท่ากัน เมื่อทิ้งลงมาจากหอคอย ณ ความสูงเดียวกัน จะตกลงมาถึงพื้นดินด้วยอัตราความเร็วเท่า ๆ กัน ต่อมาเขาได้แถลง ว่าวิถีของโปรเจกไตล์ย่อมมีลักษณะเป็นรูปทรงพาราโบลา

ในระยะแปดปีแห่งบั้นปลายของชีวิตเขาได้มีชีวิตอยู่อย่างเงียบ ๆ แต่ความคิดยังไม่ลดถอยลงเลย ในปี พ.ศ.2179 เขาได้เขียนหนังสือขึ้นอีกเล่มหนึ่งบรรยายถึงผลแห่งการทดสอบในหลักต่าง ๆ ของวิชากลศาสตร์ เขาเป็นปราชญ์คนแรกที่แถลงเรื่องแรงและเรื่องการเคลื่อนที่ ดังนั้นในกิ่งวิชานี้เขาก็นับว่าเป็นปราชญ์คนแรกซึ่งทำทางไว้ให้ เซอร์ ไอแซก นิวตัน ผู้ซึ่งปรับปรุงแก้ไขและเสนอกฎต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของวัตถุได้ เขายังได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้นำคณิตศาสตร์เข้าไปใช้เป็นเครื่องมืออธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ในวิชาพิสิกส์ นอกจากนี้เขาเป็นผู้ที่สร้างเทอร์โมมิเตอร์เป็นคนแรกคนหนึ่งด้วย

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย