ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กาลิเลโอ กาลีไล

เป็นนักดาราศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และปรัชญาเมธีชาวอิตาเลียน เกิดเมื่อปี พ.ศ.2107 เป็นนักปราชญ์คนแรกที่บอกว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ กาลิเลโอเกิดเมื่อปีพ.ศ.2107 ที่เมืองปีซา เขาเป็นคนมีความคิดเป็นเป็นอิสระไม่ค่อยเชื่อคนอื่นโดยง่าย จนกว่าจะได้ทดลองเป็นจริงด้วยตนเอง

ในปีพ.ศ.2124 เขาได้สังเกตเห็นโคมที่แขวนที่หลังคาโบสถ์แกว่งไปมาได้สังเกตเห็นว่าระยะที่แกว่างไปมานั้นจะยาวหรือสั้นก็ตาม เวลาที่โคมแกว่งสิ้นสุดลงครั้งหนึ่ง ๆ นั้นเท่ากันเสมอ เขาได้นำผลที่ได้จากการสังเกตนี้ไปใช้ในทฤษฎีของการแกว่งแห่งลูกตุ้มนาฬิกา

ระหว่างปีพ.ศ.2132-2134 เขาได้ทำการทดลองต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดหลักแรก ๆ ของวิชาพลศาสตร์ขึ้นจากหอคอยแห่งเมืองปีซาว่าเทหวัตถุสองก้อนที่มีน้ำหนักไม่เท่ากัน เมื่อทิ้งลงมาจากหอคอย ณ ความสูงเดียวกัน จะตกลงมาถึงพื้นดินด้วยอัตราความเร็วเท่า ๆ กัน ต่อมาเขาได้แถลง ว่าวิถีของโปรเจกไตล์ย่อมมีลักษณะเป็นรูปทรงพาราโบลา

ในระยะแปดปีแห่งบั้นปลายของชีวิตเขาได้มีชีวิตอยู่อย่างเงียบ ๆ แต่ความคิดยังไม่ลดถอยลงเลย ในปี พ.ศ.2179 เขาได้เขียนหนังสือขึ้นอีกเล่มหนึ่งบรรยายถึงผลแห่งการทดสอบในหลักต่าง ๆ ของวิชากลศาสตร์ เขาเป็นปราชญ์คนแรกที่แถลงเรื่องแรงและเรื่องการเคลื่อนที่ ดังนั้นในกิ่งวิชานี้เขาก็นับว่าเป็นปราชญ์คนแรกซึ่งทำทางไว้ให้ เซอร์ ไอแซก นิวตัน ผู้ซึ่งปรับปรุงแก้ไขและเสนอกฎต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของวัตถุได้ เขายังได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้นำคณิตศาสตร์เข้าไปใช้เป็นเครื่องมืออธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ในวิชาพิสิกส์ นอกจากนี้เขาเป็นผู้ที่สร้างเทอร์โมมิเตอร์เป็นคนแรกคนหนึ่งด้วย

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ