ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กาหลิบ

ภาษาอาหรับเรียกว่า คอลีฟะห์ คือ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนบีมูฮำหมัด ให้มีหน้าที่เป็นผู้แทนของท่าน หลังจากท่านล่วงลับไปแล้ว เพื่อดูแลผลประโยชน์ทั่วไปของบรรดามุสลิม กาหลิบ ที่ได้รับแต่งตั้งจาก นบีมูฮำหมัด มีอยู่สี่ท่านคือ
1 อาบู บากัร อัล - สีดดีก เป็นบุตรอุสมาน เป็นหลานของอารืม ท่านผู้นี้เป็นญาติกับนบีมูฮำหมัด ท่านถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ.1140 (ฮ.ศ.16)
2 อุมัร บิน อัล - ก๊อตตอบ เป็นบุตรของ นาฟิล เป็นญาติกับนบีมูฮำหมัด
4 อาลี เป็นบุตร อาบูคอเล็บ บิน อัดุลมุตตอเล็บ เป็นญาติ นบีมูฮำหมัด

กาหลิบทั้งสี่ท่าน ดำรงตำแหน่งอยู่รวม 29 ปี 6 เดือน 4 วัน ต่อมาตำแหน่งนี้ได้เรียกว่า มะลิก หรืออิมามอาดิล คนแรกที่ได้รับตำแหน่งคือ อาบูมอาวียะห์ ศาสนาอิสลามได้มีบัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้มุสลิมขัดแย้งหรือฝ่าฝืน คำสั่งสอนของท่านเหล่านั้น ในเรื่องที่ไม่ขัดกับหลักของศาสนา

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย