ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กาหลิบ

ภาษาอาหรับเรียกว่า คอลีฟะห์ คือ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนบีมูฮำหมัด ให้มีหน้าที่เป็นผู้แทนของท่าน หลังจากท่านล่วงลับไปแล้ว เพื่อดูแลผลประโยชน์ทั่วไปของบรรดามุสลิม กาหลิบ ที่ได้รับแต่งตั้งจาก นบีมูฮำหมัด มีอยู่สี่ท่านคือ
1 อาบู บากัร อัล - สีดดีก เป็นบุตรอุสมาน เป็นหลานของอารืม ท่านผู้นี้เป็นญาติกับนบีมูฮำหมัด ท่านถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ.1140 (ฮ.ศ.16)
2 อุมัร บิน อัล - ก๊อตตอบ เป็นบุตรของ นาฟิล เป็นญาติกับนบีมูฮำหมัด
4 อาลี เป็นบุตร อาบูคอเล็บ บิน อัดุลมุตตอเล็บ เป็นญาติ นบีมูฮำหมัด

กาหลิบทั้งสี่ท่าน ดำรงตำแหน่งอยู่รวม 29 ปี 6 เดือน 4 วัน ต่อมาตำแหน่งนี้ได้เรียกว่า มะลิก หรืออิมามอาดิล คนแรกที่ได้รับตำแหน่งคือ อาบูมอาวียะห์ ศาสนาอิสลามได้มีบัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้มุสลิมขัดแย้งหรือฝ่าฝืน คำสั่งสอนของท่านเหล่านั้น ในเรื่องที่ไม่ขัดกับหลักของศาสนา

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ