ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย (4)

     สารานุกรมเป็นหนังสือ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสำหรับค้นเช่นเดียวกับพจนานุกรม วัตถุประสงของการจัดทำหนังสือก็คือ ประการแรก จะต้องอธิบายอย่างย่อ ๆ และเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งแม้จะไม่มีความรู้พิเศษเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ก็สามารถเข้าใจได้ทันที ประการที่สอง โดยมากมักจะมีการจัดระเบียบด้วยการเรียงลำดับตัวอักษร หรือไม่ก็โดยวิธีอื่นใดที่จะทำให้ผู้อ่านค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

» ขุนบรม พระเจ้าบรมโกศ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ บรมบรรพต สมเด็จพระบรมราชาธิราช บรรณาการ บรรณารักษศาสตร์ บรรดาศักดิ์ บรรพชา บรรษัท บรัดเลย์ เซอร์ เจมส์ บรูก วัดบวรนิเวศวิหาร บ้องไฟ หรือบั้งไฟ บะซอลต์ บัคเตรี บังสุกุล บัญญัติไตรยางค์ บัดกรี บันตู บาเกง พระบาง บางกอก บางระจัน บาดทะยัก ราชวงศ์บ้านพลูหลวง บายน บายศรี บารนี บารมี บาลาไลกา บาลี บาหลี บำราบปรปักษ์ บิชอบ โรคบิด การบิน บิญดิญ บิสมัท บุพพาราม บุพเพนิวาสานุสติญาณ บุเรงนอง บุโรพุทโธ บูชายัญ บูชิโด เบญจรงค์ เบญจวัคคีย์ เบริลเลียม เบอร์นาร์ด เซนต์ แบตเตอรี แบเรียม โบรมีน ใบระกา ใบเหยียบย่ำ

» ปฏาจารา ปฎิจสมุปบาท ปฏิทิน ปฏิรูป ปฏิวัติ ปฏิสัมภิทา ปฐมเทศนา พระเจ้าปดุง ปตัญชลี ปโตเลมี แห่งอะเล็กซานเดรีย ปรบไก่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าปรมานุชิตชิโนรส ปรอท ประชามติ ประเทศราช ประธานาธิบดี ประภาคาร ปรัมมานัม ปรากรมพาหุ ปรางค์ ปราสาท ปริซึม ปริตร ปรินิพพาน ปริวรรต ปลวก ปลาหมึก ป่วง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย