ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เกเบรียล

เทพชั้นผู้ใหญ่องค์หนึ่ง ซึ่งมีกล่าวอยู่ในวรรณคดีของลัทธิศาสนายูดาย ของชนชาติยิว ลัทธิศาสนาคริสต์ และลัทธิศาสนาอิสลาม ในศาสนาอิสลามเรียกว่า ยิบราอิล เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์หญิงชายคู่แรกชื่อ อาดัม และเอวา ได้จัดให้อยู่ในสวนสวรรค์อีเดน เทพองค์นี้มีหน้าที่ดูแลสวนไม่ให้ซาตานเข้าไปล่อลวงคนทั้งสอง เมื่อพระเยซูคริสต์จะมาสมภพในโลก เพื่อประกาศศาสนา เทพองค์นี้เป็นผู้นำข่าวมาบอกแก่นางมาเรียให้ทราบ และเทพองค์นี้ได้นำวจนะของพระอาหล่า มาแจ้งแก่พระมะหะหมัด เพื่อจะได้ประกาศศาสนาอิสลาม

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย