ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เกาหลี

ชื่อประเทศในคาบสมุทรทางตะวันออกของทวีปเอเชีย ชาวพื้นเมืองเรียกชื่อประเทศตนเองว่า โชซอน แปลว่าดินแดนแห่งความสงบในยามเช้า ทางเหนือมีแม่น้ำยาลูและทูเมน คั่นออกจากพรมแดนแมนจูเรียและรุสเซีย ทางตะวันออกตกทะเลญี่ปุ่น ทางตะวันตก ตกอ่าวเกาหลี และทะเลเหลือง และทางใต้ตกช่องแคบเกาหลี คาบสมุทรเกาหลีมีความยาวจากภาคเหนือถึงใต้ประมาณ 770 กม. และมีความกว้างจากตะวันตกมาตะวันออก 320 กม. ฝั่งทะเลยาวประมาณ 8,000 กม.

ตามนิยายของชาวพื้นเมือง ผู้สร้างอาณาจักรเกาหลีคนแรกชื่อดันกูน เป็นหัวหน้าชนเผ่าเร่ร่อนทางตอนเหนือ ของคาบสมุทรเมื่อประมาณ 1,900 ปี ก่อนพุทธศักราช ต่อมาเมื่อ 579 ปี ก่อนพุทธศักราชชาวจีนผู้หนึ่งชื่อ กีเซ ซึ่งลี้ภัยมาจากประเทศจีน ได้เข้ามาตั้งอาณาจักรเล็ก ๆ ขึ้นที่เมืองโปงยางในปัจจุบัน ต่อมาในพุทธศตวรรษที่หก ได้มีการแบ่งแยกดินแดนออกเป็นสามอาณาจักร ในพุทธศตวรรษที่สิบ พระพุทธศาสนาได้แผ่เข้ามาในเกาหลี และผ่านต่อไปญี่ปุ่น

ในพุทธศตวรรษที่ 12 อาณาจักรซิลลา ได้รวมอีกสองอาณาจักรเข้าด้วยกัน โดยการช่วยเหลือของจีนและวัฒนธรรมของจีนก็ได้เข้ามารุ่งเรืองในเกาหลี ในพุทธศตวรรษที่ 15 เกิดมีอาณาจักรใหม่ชื่อ คอร์ยู รวมเกาหลีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อยู่ในอำนาจของจีน

ระหว่าง พ.ศ.1774 - 1803 เกาหลีถูกชนเผ่ามองโกลเข้ายึดครอง พ.ศ.1915 ราชวงศ์ยีมีอำนาจขึ้นได้ตั้งเมืองหลวงที่เมืองเซอูล ในปี พ.ศ.2135 ถูกญี่ปุ่นบุกรุก โดยมีแผนจะโจมตีผ่านเกาหลี แต่ถูกกองทัพจีนและเกาหลีร่วมกันต่อต้าน ในตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 22 เกาหลีมีฐานะเป็นรัฐอยู่ในอำนาจจีน และได้ตัดการติดต่อกับต่างประเทศโดยสิ้นเชิง ยกเว้นประเทศจีน

พ.ศ.2419 ญี่ปุ่นได้ส่งกำลังเข้าบังคับให้เกาหลี ทำสนธิสัญญาทางการค้าด้วย และสหรัฐอเมริกา ก็ได้พยายามขอทำสนธิสัญญาทางการค้าด้วยหลายครั้ง แต่ไม่เป็นผลจนถึงปี พ.ศ.2425 จึงยอมทำสนธิสัญญาด้วย เป็นการเริ่มเปิดทางให้แก่ชาวยุโรปชาติอื่น ๆ

หลังสงครามจีน - ญี่ปุ่น (พ.ศ.2437 - 2438) ญี่ปุ่นได้ชัยชนะก็ได้บังคับให้จีนสละอำนาจเหนือเกาหลีเสีย และในสงครามญี่ปุ่น - รุสเซีย (พ.ศ.2447 - 2448) ญี่ปุ่นมีชัยเกาหลีก็กลายเป็นดินแดนในอารักขาของญี่ปุ่น และต่อมาได้รวมเข้าอยู่ในจักรวรรดิ์ญี่ปุ่น ในปี พ.ศ.2453

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เกาหลีถูกกองทัพสหรัฐอเมริกา และโซเวียตรุสเซีย เข้ายึดครองโดยโซเวียตรุสเซียยึดครองทางเหนือ และสหรัฐอเมริกายึดครองทางใต้ แบ่งเขตแดนกันที่เส้นขนานที่ 38 ในปี พ.ศ.2491 ตกลงแบ่งออกเป็นสองประเทศ ทางใต้มีเมืองหลวงที่เมืองเซอูล ทางเหนือมีเมืองหลวงที่เมืองโปงยาง กลางปี พ.ศ.2493 กำลังทหารของสหรัฐอเมริกา และโซเวียตรุสเซีย ได้ถอนทหารออกจากเกาหลีหมด

พ.ศ.2493 เกาหลีเหนือส่งกำลังเข้าโจมตีเกาหลีใต้ สหประชาชาติได้ส่งกำลังเข้าต่อต้าน ประเทศไทยในฐานะเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ ได้ส่งกำลังทหารเข้าร่วม ในกองกำลังสหประชาติด้วย

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ