ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ขงจื๊อ

(8 ปีก่อน พ.ศ. - พ.ศ.64)
เป็นผู้ให้กำเนิดลัทธิขงจื๊อของจีน ท่านเป็นชาวเมืองหลู่ อยู่ในมณฑลซันตุงในปัจจุบัน

เมื่ออายุได้ 22 ปี ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าท่านเป็นปราชญ์ผู้รอบรู้ เมื่ออายุได้ประมาณ 30 ปี ก็ได้เป็นผู้ชำนาญรอบรู้ในประมวลจารีต พิธี หรือลี้ และเริ่มประกาศตนเป็นอาจารย์ ผู้อบรมสั่งสอน เมื่ออายุได้ 46 ปี ท่านได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมจากเล่าตัน (เหลาจื๊อ) ผู้เป็นเจ้าลัทธิเต๋า เมื่ออายุได้ 51 ปี ท่านได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการเมืองจุงตู ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่ออายุได้ 55 ปี ก็ได้รับหน้าที่เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งประธานมนตรี

ในระยะบั้นปลายชีวิตขงจื๊อได้ดำเนินชีวิตเป็นนักชำระรวบรวม และคัดเลือกวรรณกรรม และเป็นผู้เชี่ยวชาญในวัฒนธรรมโจว และทั้งเป็นผู้รักษาวัฒนธรรมนั้นด้วย ผลความพยายามในงานนี้มีแจ้งอยู่ในหนังสือที่เรียกว่า คัมภีร์ทั้งห้าของจีน อันได้แก่ คัมภีร์กาพย์ คัมภีร์ประวัติศาสตร์ บันทึกประวัติศาสตร์ฤดูวสันต์ และฤดูสารท (ชุนชิว) คัมภีร์จารีตพิธี และคัมภีร์แห่งการเปลี่ยนแปลง

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ