ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ขงจื๊อ

(8 ปีก่อน พ.ศ. - พ.ศ.64)
เป็นผู้ให้กำเนิดลัทธิขงจื๊อของจีน ท่านเป็นชาวเมืองหลู่ อยู่ในมณฑลซันตุงในปัจจุบัน

เมื่ออายุได้ 22 ปี ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าท่านเป็นปราชญ์ผู้รอบรู้ เมื่ออายุได้ประมาณ 30 ปี ก็ได้เป็นผู้ชำนาญรอบรู้ในประมวลจารีต พิธี หรือลี้ และเริ่มประกาศตนเป็นอาจารย์ ผู้อบรมสั่งสอน เมื่ออายุได้ 46 ปี ท่านได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมจากเล่าตัน (เหลาจื๊อ) ผู้เป็นเจ้าลัทธิเต๋า เมื่ออายุได้ 51 ปี ท่านได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการเมืองจุงตู ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่ออายุได้ 55 ปี ก็ได้รับหน้าที่เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งประธานมนตรี

ในระยะบั้นปลายชีวิตขงจื๊อได้ดำเนินชีวิตเป็นนักชำระรวบรวม และคัดเลือกวรรณกรรม และเป็นผู้เชี่ยวชาญในวัฒนธรรมโจว และทั้งเป็นผู้รักษาวัฒนธรรมนั้นด้วย ผลความพยายามในงานนี้มีแจ้งอยู่ในหนังสือที่เรียกว่า คัมภีร์ทั้งห้าของจีน อันได้แก่ คัมภีร์กาพย์ คัมภีร์ประวัติศาสตร์ บันทึกประวัติศาสตร์ฤดูวสันต์ และฤดูสารท (ชุนชิว) คัมภีร์จารีตพิธี และคัมภีร์แห่งการเปลี่ยนแปลง

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย