ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

การขนส่ง

การขนส่งคือการเคลื่อนที่ของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ตามความประสงค์ของมนุษย์

วิวัฒนาการของการขนส่ง  แบ่งออกได้เป็นยุค ๆ ดังนี้
ยุคการขนส่งด้วยกำลังสัตว์พาหนะ เริ่มตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาถึงปัจจุบัน
ยุควงล้อ ยังไม่ทราบว่าวงล้อได้สร้างขึ้นมาใช้ตั้งแต่เมื่อใด ในระยะแรกใช้สัตว์เทียมลาก ยุคเครื่องจักรไอน้ำ ในปี พ.ศ.2143 จับเค้าได้ว่าชาวอิตาเลียนได้นำเอาไปใช้เป็นกำลังขับน้ำพุ และในประเทศอังกฤษได้มีผู้นำเอาแบบสูบน้ำไปจดกรรมสิทธิ์ ต่อมา เจมส์วัตต์ ได้ดัดแปลงเครื่องสูบน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและนำไปจดกรรมสิทธิ์

เมื่อปี พ.ศ.2312 ต่อมาในปี พ.ศ.2313 ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่ง ได้นำรถที่ใช้กำลังขับเคลื่อนด้วยกำลังไอน้ำออกแสดงในกรุงปารีส ชาวโลกถือว่าเป็นรถยนต์คันแรกของโลก ต่อมาโรเบอร์ต ฟูลตัน ได้นำไปใช้กับเรือเป็นผลสำเร็จ ในปี พ.ศ.2372 ยอร์ช สตีเฟนสัม ได้สร้างหัวรถจักรไอน้ำคันแรกขึ้นเป็นผลสำเร็จ

ยุคมอร์เตอร์ไฟฟ้า เมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้นำเอาพลังงานไฟฟ้ามาใช้แล้ว บรรดานักประดิษฐ์จึงคิดเอามอเตอร์ไฟฟ้าไปใช้กับรถรางแทนการลากจูงด้วยม้า แล้วจึงนำไปใช้กับรถไฟฟ้า
ยุคเครื่องยนต์สันดาปภายใน มีทั้งเครื่องยนต์เบนซิน และเครื่องยนต์ดีเซล นำไปใช้กับรถยนต์ รถไฟฟ้า เรือ และเครื่องบิน
ยุคไอพ่นและจรวด ใช้ในเครื่องบินสำหรับเครื่องไอพ่น ส่วนจวรดเหมาะสำหรับอาวุธบางประเภท
ยุคนิวเคลีย พลังงานนิวเคลียร์ใช้ขับเคลื่อนรถไฟและเรือเดินสมุทร รวมทั้งการขนส่งด้านอื่น ๆ

การขนส่งทางท่อ ใช้ขนส่งของเหลวอื่นได้แก่ น้ำและน้ำมัน และกาซอันได้แก่กาซประเภทต่าง ๆ เครื่องให้ความสะดวกในการขนส่ง ได้แก่ ถนนหนทาง คลอง สะพาน อุโมง และท่อ เป็นต้น การประสานการขนส่ง การขนส่งส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสามชนิดคือการขนส่งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย