ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ขวัญ

สิ่งหนึ่งไม่มีตัวตน ถือกันมาแต่โบราณว่ามีประจำอยู่ในตัวคนมาแต่เกิด ถ้าขวัญยังอยู่กับตัวใครก็ทำให้คนนั้นอยู่เย็นเป็นสุข ขวัญดังกล่าวอันเกี่ยวกับขวัญใจ ยังมีขวัญอื่น ๆ อีก เช่น ขวัญหัว ขวัญตา ขวัญปาก ขวัญหู ขวัญมือ ตามที่ถือกันเป็นปรัมปราว่ามีอยู่ด้วยกัน 32 ขวัญ

ขวัญเป็นคำเดิมในภาษาไทย หมายความอย่างที่เข้าใจกันในปัจจุบันว่าวิญญาณ มักใช้พูดเข้าคู่กับคำมิ่งว่า มิ่งขวัญ มิ่งในความหมายเดิมว่าชีวิต เมื่อใช้คำวิญญาณ และชีวิตแทนขวัญ และมิ่งเสียแล้ว คำขวัญและมิ่งก็มีความหมายเลือนไป

คติความเชื่อเรื่องขวัญสืบมาแต่สมัยดึกดำบรรพ์ จึงมีอยู่ด้วยกันทุกชาติทุกภาษา คำว่าขวัญที่ยังเหลือตกค้างอยู่ในปัจจุบัน และแทรกอยู่ในภาษาไทยก็มีอยู่มากคำ เช่น ทำขวัญ ขวัญอ่อน ขวัญใจ บำรุงขวัญ เสียขวัญ ขวัญหาย เป็นต้น

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย