ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ขอม

ชนชาติโบราณพวกหนึ่งในแหลมอินโดจีน ในตำนานสุวรรณโคมคำกล่าวถึงกร๋อม หรือขอมดำว่า เป็นชาติหนึ่ง มีบ้านมีเมืองเป็นใหญ่ในแคว้นสุวรรณโคมดำ ในเวลาต่อมาตำนานสิงหนวัติกล่าวว่า ในสมัยพระองค์พังผู้ครองโยนกนครถูกพวกขอมเมืองอุมงคเสลายกมาตีเมืองโยนกนครได้ ภายหลังพรหมกุมาร โอรสพระองค์พังตีได้โยนกนครคืนจากขอม สมัยพระเจ้าพรหมยุติกันว่าตกประมาณ พ.ศ.1400

ล่วงมาประมาณหนึ่งศตวรรษ ในหนังสือจามเทวีวงศ์กล่าวว่า นางจามเทวี ธิดาขอมเจ้าเมืองละโว้ ขึ้นไปครองเมืองหริภุญชัย (ลำพูน) ส่วนในหนังสือชินกาลมาลินีกล่าวว่า นางจันเทวี (จามเทวี) เป็นอัครมเหสีพระเจ้าประเทศราชในเมืองรามัญ ขึ้นไปครองเมืองหริภุญชัย (ประมาณ พ.ศ.1500) ในประวัติศาสตร์พม่ากล่าวว่า ในสมัยพระเจ้าอนิรุทธ์แห่งพุกาม มีกองทัพกรอมหรือเชียงใหม่ (ขณะนั้นยังไม่มีเมืองเชียงใหม่) ยกมาประชิดเมืองพะโค ในตำนานเมืองสะเทิมของมอญอันเป็นตอนต้นเรื่องราชาธิราชกล่าวว่า ในสมัยพระเจ้าอุทินแห่งเมืองสะเทิม มีพวกกรอมยกมาติดเมืองสะเทิม

นักปราชญ์โบราณคดีลงความเห็นว่า นางจามเทวีอาจเป็นมอญ และเมืองละโว้ซึ่งในพงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระยากาฬวรรณดิศเป็นผู้สร้าง ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรทวาราวดี ประกอบทั้งในภาษาไทยใหญ่มีคำกล๋อม ว่าเป็นชื่อชาวสยามหรือลาว และรวมทั้งชนชาติอื่นที่อยู่ใต้การปกครองของสยามด้วย จากที่กล่าวมานี้ ขอมเห็นจะเป็นชาติมอญปนกับละว้า หรืออาจเป็นมอญเดิมของเมืองละโว้ก็ได้

ขอมดำดิน เป็นชื่อเรียกศิลาอันเป็นวัตถุโบราณชิ้นหนึ่ง ว่ากันว่าเป็นขอมดำดินมาโผล่ขึ้น ที่ลานวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย แล้วกลายเป็นหินไป ปัจจุบันได้นำมาไว้ในศาลแม่ย่า ใกล้ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย จากพระราชนิพนธ์เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า ฯ ทรงกล่าวไว้ว่า ขอมดำดินซึ่งตามนิทานว่า ดำดินมาแต่นครธม มาโผล่ขึ้นในลานวัดกลางเมืองสุโขทัยเพียงแค่อก เห็นพระร่วงซึ่งผนวชเป็นภิกษุกวาดลานวัดอยู่ ขอมไม่รู้จักจึงถามหาพระร่วง พระร่วงก็บอกว่าให้ขอมคอยอยู่ก่อน จะไปตามพระร่วงมาให้ กายขุนขอมก็เลยกลายเป็นศิลาติดอยู่ ที่ลายวัดนั้นเอง

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ