ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ขอม

ชนชาติโบราณพวกหนึ่งในแหลมอินโดจีน ในตำนานสุวรรณโคมคำกล่าวถึงกร๋อม หรือขอมดำว่า เป็นชาติหนึ่ง มีบ้านมีเมืองเป็นใหญ่ในแคว้นสุวรรณโคมดำ ในเวลาต่อมาตำนานสิงหนวัติกล่าวว่า ในสมัยพระองค์พังผู้ครองโยนกนครถูกพวกขอมเมืองอุมงคเสลายกมาตีเมืองโยนกนครได้ ภายหลังพรหมกุมาร โอรสพระองค์พังตีได้โยนกนครคืนจากขอม สมัยพระเจ้าพรหมยุติกันว่าตกประมาณ พ.ศ.1400

ล่วงมาประมาณหนึ่งศตวรรษ ในหนังสือจามเทวีวงศ์กล่าวว่า นางจามเทวี ธิดาขอมเจ้าเมืองละโว้ ขึ้นไปครองเมืองหริภุญชัย (ลำพูน) ส่วนในหนังสือชินกาลมาลินีกล่าวว่า นางจันเทวี (จามเทวี) เป็นอัครมเหสีพระเจ้าประเทศราชในเมืองรามัญ ขึ้นไปครองเมืองหริภุญชัย (ประมาณ พ.ศ.1500) ในประวัติศาสตร์พม่ากล่าวว่า ในสมัยพระเจ้าอนิรุทธ์แห่งพุกาม มีกองทัพกรอมหรือเชียงใหม่ (ขณะนั้นยังไม่มีเมืองเชียงใหม่) ยกมาประชิดเมืองพะโค ในตำนานเมืองสะเทิมของมอญอันเป็นตอนต้นเรื่องราชาธิราชกล่าวว่า ในสมัยพระเจ้าอุทินแห่งเมืองสะเทิม มีพวกกรอมยกมาติดเมืองสะเทิม

นักปราชญ์โบราณคดีลงความเห็นว่า นางจามเทวีอาจเป็นมอญ และเมืองละโว้ซึ่งในพงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระยากาฬวรรณดิศเป็นผู้สร้าง ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรทวาราวดี ประกอบทั้งในภาษาไทยใหญ่มีคำกล๋อม ว่าเป็นชื่อชาวสยามหรือลาว และรวมทั้งชนชาติอื่นที่อยู่ใต้การปกครองของสยามด้วย จากที่กล่าวมานี้ ขอมเห็นจะเป็นชาติมอญปนกับละว้า หรืออาจเป็นมอญเดิมของเมืองละโว้ก็ได้

ขอมดำดิน เป็นชื่อเรียกศิลาอันเป็นวัตถุโบราณชิ้นหนึ่ง ว่ากันว่าเป็นขอมดำดินมาโผล่ขึ้น ที่ลานวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย แล้วกลายเป็นหินไป ปัจจุบันได้นำมาไว้ในศาลแม่ย่า ใกล้ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย จากพระราชนิพนธ์เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า ฯ ทรงกล่าวไว้ว่า ขอมดำดินซึ่งตามนิทานว่า ดำดินมาแต่นครธม มาโผล่ขึ้นในลานวัดกลางเมืองสุโขทัยเพียงแค่อก เห็นพระร่วงซึ่งผนวชเป็นภิกษุกวาดลานวัดอยู่ ขอมไม่รู้จักจึงถามหาพระร่วง พระร่วงก็บอกว่าให้ขอมคอยอยู่ก่อน จะไปตามพระร่วงมาให้ กายขุนขอมก็เลยกลายเป็นศิลาติดอยู่ ที่ลายวัดนั้นเอง

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย