ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย (5)

     สารานุกรมเป็นหนังสือ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสำหรับค้นเช่นเดียวกับพจนานุกรม วัตถุประสงของการจัดทำหนังสือก็คือ ประการแรก จะต้องอธิบายอย่างย่อ ๆ และเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งแม้จะไม่มีความรู้พิเศษเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ก็สามารถเข้าใจได้ทันที ประการที่สอง โดยมากมักจะมีการจัดระเบียบด้วยการเรียงลำดับตัวอักษร หรือไม่ก็โดยวิธีอื่นใดที่จะทำให้ผู้อ่านค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

» ปวารณา พระเจ้าปเสนทิโกศล ปะลิส ปักปันแขตแดน ปักษ์ใต้ ปักษีปกรณัม ปัญจตันตระ ปัญจอันตรธาน แคว้นปัญจาป ปัญญาสชาดก ปัตตานี ปัทมปุราณะ ปัทมสมภพ (ครุปัทมสมภพ) ปันเชนลามะ ราชวงศ์ปัลลพ ปากกา พยาธิปากขอ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ปาจิตตีย์ ปาฎลีบุตร  ปาณฑพ ปาณฑุรงค์ ปาณินี  ปาติโมกข์ ปานามา กระดาษปาปิรัส ปาราชิก ปาล์ม ปาลิไลยก์ ปาเลมบัง หลุยส์ปาสเตอร์  ปาหัง  ปิกโคโล ปิณโฑล ภารทวาช  ปินโต เฟอร์นันโด เมนเดส ปิรามิด ปิศาจปกรณัม นักบุญปีเตอร์ ปีโตรเลียม ปีทากอรัส  เกาะปีนัง ปี่พาทย์ พระปุณเถระ ปุณทาสี  ปุราณกัสสป ปุราณะ ปุโรหิต เปรสไบทีเรียน เปรียญ เปียโน โป๊บ โปมะยุง่วน โปรตอน  โปรตุเกส โปรแตสแตนต์ โปลิเนเซีย  โปโลน้ำ โปสุพลา ไปรษณีย์

» พระยาผากอง ผ้าป่า พ่อขุนผาเมือง ผีตองเหลือง ผีตากผ้าอ้อม ผีปันน้ำ ผีอำ ผึ้ง ผู้ไทยหรือภูไท เผด็จการ แผ่นดินไหว ฝรั่งเศส ฝาย ฝ้าย ฝิ่น

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย