ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย (6)

     สารานุกรมเป็นหนังสือ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสำหรับค้นเช่นเดียวกับพจนานุกรม วัตถุประสงของการจัดทำหนังสือก็คือ ประการแรก จะต้องอธิบายอย่างย่อ ๆ และเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งแม้จะไม่มีความรู้พิเศษเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ก็สามารถเข้าใจได้ทันที ประการที่สอง โดยมากมักจะมีการจัดระเบียบด้วยการเรียงลำดับตัวอักษร หรือไม่ก็โดยวิธีอื่นใดที่จะทำให้ผู้อ่านค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

» พกาพรหม พงศาวดาร พจนานุกรม ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินพนมวัน วัดพนัญเชิง พม่า พยุหยาตรา พรรคกลิน พรรคการเมือง พระพรหม พระเจ้าพรหม พรหมจรรย์ พรหมชาลสูตร พรหมทัต พรหมบุตร พรหมโลก  พระเครื่อง พระตะบอง พระร่วง ปราสาทพระวิหาร พระอภัยมณี ศาสนาพราหมณ์ คัมภีร์พราหมณะ คัมภีร์พราหมี เจ้าพระยาพลเทพ พลอย พลังงาน พลาธิการ พลาสติก พลูโตเนียม ลาวพวน พระบรมราชา (พะงั่ว) พังคราช พัทธสีมา พันท้ายนรสิงห์ พันบุตรศรีเทพ พระพันปี พระพันวรรษา พาน พายุ พาราณสี พาราพิน เจ้าพระยาพิชัยญาติ ตำราพิชัยสงคราม พิณ พิทยลาภ พิธีการทูต พินัยกรรม หลวงพิบูลสงคราม พระเจ้าพิมพิสาร พิมเสน ปราสาทหินพิมาย พีชคณิต พีล่อโก๊ะ พุกาม พระที่นั่งพุดตาน พุทธคยา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พุทธวงศ์ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พุ่มข้าวบิณฑ์ เพชร สมเด็จพระเพทราชา เพนิซิลลิน เพนียด แพลทินัม โพแทสเซียม โพธิปักขิยธรรม โพธิสัตว์ ไพ่ ไพร่ ไพล ฟลูออรีน ฟอลคอน ฟอสฟอรัส เจ้าฟ้างุ้ม เจ้าฟ้ารั่ว ฟาสซิสต์ ฟาเหียน อาณาจักรฟูนัน เฟลด์สปาร์

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย