ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

คอนกรีต

เป็นของผสมของมวลรวมกับเชื้อประสาน ที่ใช้กันอยู่มีสองชนิดคือ แอสฟัลต์ และซีเมนต์ แต่เนื่องจากงานก่อสร้างทั่วไป ใช้ซีเมนต์เป็นเครื่องประสาน คำว่าคอนกรีต จึงหมายถึงของผสมของมวลรวมกับซีเมนต์ ซีเมนต์ที่ใช้ในงานคอนกรีตทั่วไปเป็น ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ส่วนมวลรวมมีสองชนิดคือ ชนิดละเอียดได้แก่ ทราย ชนิดหยาบ ได้แก่ หินย่อยหรือกรวด คอนกรีต จะมีความแข็งแรงทนทานต่อเมื่อมีเนื้อแผ่นคือ มีทรายเข้าไปอุดช่องว่างในหินย่อยหรือกรวด และมีซีเมนต์เป็นเชื้อประสานยึดมวลรวมทั้งหมด เป็นเนื้อเดียวกัน โดยอาศัยน้ำเป็นสื่อทรายที่ใช้ต้องสะอาด ปราศจากเปลือกหอยและดิน น้ำที่ใช้ผสมควรเป็นน้ำสะอาด ปราศจากกรด ด่าง น้ำมัน

สัดส่วนระหว่างซีเมนต์ ทราย หิน หรือกรวด และน้ำนั้นขึ้นอยู่กับขนาดรูปร่างของมวลรวม และความข้นเหลวของคอนกรีต ที่ใช้ในงาน คอนกรีตเมื่อผสมเสร็จแล้ว ต้องเทลงในแบบก่อนซีเมนต์เริ่มแข็งตัวครั้งแรก 30 นาที เป็นอย่างน้อย
คอนกรีตเสริมเหล็ก  เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.1411 โดยมีหลักว่าคอนกรีตทานความเค้นอัด และใช้เหล็กทานความเค้นดึง และความเค้นดึงเฉือนด้วย นอกจากนั้นยังมีความทนทานต่อการแตกสลาย ความสะดวกในการทำให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ตลอดจนต้านทานไฟ
คอนกรีตอัดแรง  ใช้ได้ดีและประหยัดกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก ในงานหลายอย่างเช่น สะพาน หลังคา พื้นและโครงช่วงยาว ๆ

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย