ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

คอปต์

หมายถึง ชาวพื้นเมืองอียิปต์ที่นับถือคริสตศาสนานิกายคอปติก อาศัยอยู่แถบภาคใต้ของอียิปต์ คริสตศาสนาได้แพร่เข้าไปในประเทศอียิปต์ ตั้งแต่สมัยแรก กลางพุทธศตวรรษที่ 8 และเป็นศาสนาสำคัญของอียิปต์ นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 10 จนถึงสมัยที่ชาวอาหรับได้เข้าปกครอง และนำศาสนาอิสลามไปเผยแพร่แก่ชาวพื้นเมือง พวกคอปต์ถูกประหารชีวิตเป็นจำนวนมากในฐานะเป็นคนนอกศาสนา

พวกคอปต์มีบทบาทสำคัญช่วยเหลือชาวอาหรับในการยึดครองประเทศอียิปต์ในปี พ.ศ.1170  อาหรับได้ให้เสรีภาพทางศาสนา แก่พวกคอปต์ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ภายหลังพวกมุสลิมได้บีบคั้นพวกคอปต์ รวมทั้งออกกฎหมายให้พวกคอปต์แต่งกายตามแบบของตน โดยเฉพาะ ยิ่งทำให้พวกคอปต์ยึดมั่นในศาสนาของตนยิ่งขึ้น แยกตนออกจากสังคมของชนชั้นที่นับถือศาสนาอื่น ๆ ดังนั้นพวกคอปต์ จึงจัดว่าเป็นผู้รับเชื้อสายโดยตรงจากชาวอียิปต์ในสมัยโบราณ

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย