ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย (7)

     สารานุกรมเป็นหนังสือ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสำหรับค้นเช่นเดียวกับพจนานุกรม วัตถุประสงของการจัดทำหนังสือก็คือ ประการแรก จะต้องอธิบายอย่างย่อ ๆ และเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งแม้จะไม่มีความรู้พิเศษเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ก็สามารถเข้าใจได้ทันที ประการที่สอง โดยมากมักจะมีการจัดระเบียบด้วยการเรียงลำดับตัวอักษร หรือไม่ก็โดยวิธีอื่นใดที่จะทำให้ผู้อ่านค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

» ภควัทคีตา พระภควัม พระเถระภัททิยะ ภาษิต ภิกษุ ภิกษุณี ภีมะ ภูเขา ภูเขาไฟ ภูฎาน พระโพธิสัตว์ภูริทัต ไภสัชคุรุ

» มคธ มงกุฎ  พระมงคลบพิตร มงคลสูตร  มณีปุระ มณีพิชัย มณีเมขลา มด มนังคศิลา พระมนู นางมโนราห์ มรดก  มรรค มรสุม มฤคทายวัน มวย มหันตโทษ มหากาพย์ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาชาติ มหาดเล็ก มหาตมคานธี พระมหาธรรมราชา สมเด็จพระมหาธรรมราชา พระเถระมหานามะ มหานิกาย  มหาประยุรวงศ์ มหาพิชัยญาติ มหาภารตะ มหามงกุฎราชวิทยาลัย มหายาน  มหาวงศ์  มหาวิทยาลัย มหาสติปัฎฐานสูตร  มหาสมัยสูตร มหาสมุทร พระมหาสาวก มหาสุรสิงหนาท มหาหิงค์ พระมหินทรเถระ พระมหินทราธิราช กลองมโหระทึก มโหรี มโหสถ มองโกล มอญ มอร์ฟีน มะกล่ำ มะกอก มะเดื่อ มะม่วงหิมพานต์ มะริด มะรุม มะละกา พระมะหะหมัด มักยาร์ มังกยอชวา มังระ มัชปาหิต มัญชูคีรี มัธยมศึกษา มาเก๊า ลัทธิมาณีกี มาธยมิกนิกาย มานุษยวิทยา ม้าม มาลัยสูตร ม้าลาย มิลักขะ คัมภีร์มิลินทปัญหา มิสซา มีเทน

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย