ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

คัลวิน จอห์น

(พ.ศ.2052 - 2107)
ได้รับยกย่อง เป็นนักปฏิรูปคริสต์ศาสนาของประเทศสวิสเซวอร์แลนด์ ในพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นผู้ประกาศตั้งลัทธิคัลวิน ในนิกายโปรเตสตันต์

คัลวิน เป็นชาวฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ.2076 ได้เริ่มทำการเทศนาเผยแพร่ความเห็นที่จะให้ปรับปรุงคริสตศาสนา ณ นครหลวงของฝรั่งเศส แต่ขัดต่อความเชื่อถือของพระเจ้าฟรังซัวส์ที่หนึ่ง แห่งฝรั่งเศส จึงหลบหนีไปอยู่ที่เมืองบาเซล ในภาคเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และแต่งหนังสือหลักสาสนาคริสเตียน ซึ่งเป็นคำสอนของลัทธิคัลวิน ต่อมาในปี พ.ศ.2079 ได้อยู่ที่เมืองเจนีวาทำงานตามที่ชาวเมืองนั้นเรียกร้อง แต่ชาวเมืองเห็นว่าเป็นการปรับปรุงที่รุนแรงเกินไป จึงขับไล่คัลวิน เมื่อปี พ.ศ.2081 แต่แล้วก็ถูกเชิญกลับไปที่เจนีวาในปี พ.ศ.2084 ได้ครองตำแหน่งประมุขทางศาสนาของนครเจนีวาอยู่ตลอดชีพ

ลัทธิคัลวิน แพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว ในสกอตแลนด์นักบวชจอห์น นอกซ เป็นกำลังสำคัญยิ่งในการเผยแพร่ ลัทธิคัลวินมีชื่อใหม่ว่า ลัทธิเปรสไบทีเรียน พวกพิวริตัน ในอังกฤษก็ได้รับคำสอนของลัทธิคัลวินเป็นหลัก

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ