ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

คัลวิน จอห์น

(พ.ศ.2052 - 2107)
ได้รับยกย่อง เป็นนักปฏิรูปคริสต์ศาสนาของประเทศสวิสเซวอร์แลนด์ ในพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นผู้ประกาศตั้งลัทธิคัลวิน ในนิกายโปรเตสตันต์

คัลวิน เป็นชาวฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ.2076 ได้เริ่มทำการเทศนาเผยแพร่ความเห็นที่จะให้ปรับปรุงคริสตศาสนา ณ นครหลวงของฝรั่งเศส แต่ขัดต่อความเชื่อถือของพระเจ้าฟรังซัวส์ที่หนึ่ง แห่งฝรั่งเศส จึงหลบหนีไปอยู่ที่เมืองบาเซล ในภาคเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และแต่งหนังสือหลักสาสนาคริสเตียน ซึ่งเป็นคำสอนของลัทธิคัลวิน ต่อมาในปี พ.ศ.2079 ได้อยู่ที่เมืองเจนีวาทำงานตามที่ชาวเมืองนั้นเรียกร้อง แต่ชาวเมืองเห็นว่าเป็นการปรับปรุงที่รุนแรงเกินไป จึงขับไล่คัลวิน เมื่อปี พ.ศ.2081 แต่แล้วก็ถูกเชิญกลับไปที่เจนีวาในปี พ.ศ.2084 ได้ครองตำแหน่งประมุขทางศาสนาของนครเจนีวาอยู่ตลอดชีพ

ลัทธิคัลวิน แพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว ในสกอตแลนด์นักบวชจอห์น นอกซ เป็นกำลังสำคัญยิ่งในการเผยแพร่ ลัทธิคัลวินมีชื่อใหม่ว่า ลัทธิเปรสไบทีเรียน พวกพิวริตัน ในอังกฤษก็ได้รับคำสอนของลัทธิคัลวินเป็นหลัก

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย