ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

คานาดา

เป็นประเทศอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ คานาดามีทะเลล้อมรอบถึงสามด้านคือ ด้านตะวันออกเป็นมหาสมุทรแอตแลนตก ทางตะวันตกเป็นมหาสมุทรแปซิฟิก ทางเหนือเป็นมหาสมุทรอาร์กติก ส่วนทางใต้จดประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเส้นขนานที่ 49 และทะเลสาบทั้งห้า เป็นเส้นเขตแดน ดินดนของคานาดายังรวมเอาเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ในมหาสมุทรที่ล้อมรอบประเทศทั้งสามด้านเอาไว้ด้วย เช่น เกาะแวคูเวอร์ เกาะนิวฟันแลนด์ และเกาะแบฟฟิน

ลักษณะภูมิประเทศ  แบ่งออกเป็นสามเขตใหญ่ ๆ คือ เขตภูเขตตะวันออก เขตที่ราบภาคกลาง และเขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตก จากลักษณะภูมิประเทศได้แบ่งสภาพภูมิอากาศออกเป็น สมเขตด้วยกันคือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคตะวันตก
การปกครอง  คานาดาเป็นประเทศเอกราชที่ปกครองตนเอง และรวมอยู่ในเครือจักรภพอังกฤษ มีการปกครองด้วยระบอบสหพันธรัฐ มีมณฑลต่างๆ 10 มณฑล คือ ปรินซ์เอด์วาร์ด ไอสแลนด์ โนวาสโกเชีย นิวบรันสวิก นิวฟันแลนด์ ควิเบก ออนตาริโอ มานิโตบา แอลเบอร์ตา แซสแกตเชวอน และบริติชโคลัมเบีย นอกจากนี้ยังมีดินแดนอีก 2 แห่ง คือ ยูคอน และนอร์ธเวสต์แทริทอีรส์

เมืองหลวงคือ ออตตาวา ส่วนในมณฑลต่าง ๆ ก็มีเมืองหลวงของตนเอง รัฐบาลคานาดา มีรัฐบาลกลางและรัฐบาลประจำมณฑล ประมุขของประเทศคือ ข้าหลวงใหญ่ซึ่งเป็นผู้แทนองค์พระมหากษัตริย์อังกฤษ รัฐบาลอังกฤษเป็นผู้แต่งตั้งข้าหลวงใหญ่ โดยทำตามคำแนะนำของรัฐบาลคานาดา ข้าหลวงใหญ่จะบริหารกิจการของประเทศตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีทำหน้าที่คณะองคมนตรีด้วย ข้าหลวงใหญ่จะแต่งตั้งข้าหลวงประจำมณฑลต่าง ๆ ซึ่งข้าหลวงประจำมณฑลจะบริหารกิจการของมณฑล โดยได้รับคำแนะนำจากรัฐบาลมณฑล

ประวัติศาสตร์  พวกนอร์สเมน เป็นชาวผิวขาวชาติแรก ที่มาสำรวจดินแดนคานาดา เมื่อประมาณปี พ.ศ.1543  แต่ไม่ได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ ต่อมาในปี พ.ศ.2040 จอห์น คาบอต ได้เดินทางจากอังกฤษมาถึงคานาดาที่ชายฝั่งด้านแอตแลนติก ต่อจากนั้นก็มีชาวประมงยุโรป เดินทางมาคานาดามากขึ้น

ในระยะแรก ๆ ชาวยุโรปที่มาสนใจแต่เรื่องประมง และการค้าเฟอร์ ไม่ได้สนใจในการตั้งอาณานิคม จนถึงปี พ.ศ.2143 พระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสมาตั้งอาณานิคมฝรั่งเศสขึ้น ที่เมืองพอร์ตโรเยล ในมณฑลโนวาสโกเชีย ปัจจุบัน นับเป็นอาณานิคมแห่งแรกของชาวยุโรปในคานาดา ต่อมาอังกฤษกับฝรั่งเศสทำสงคามกับทางยุโรป ฝรั่งเศสแพ้จึงต้องยกคานาดาให้อังกฤษ คานาดาจึงกลายเป็นอาณานิคมอังกฤษ ไปเมื่อปี พ.ศ.2306

เมื่อเกิดสงครามอิสระภาพในอเมริกา ชาวอังกฤษในสหรัฐอเมริกาได้อพยพเข้ามาอยู่ในคานาดาเป็นจำนวนมาก คานาดาจึงมีพลเมืองที่พูดภาษาฝรั่งเศส และที่พูดภาษาอังกฤษ รัฐสภาอังกฤษได้ออกกฎหมาย เมื่อปี พ.ศ.2334 แบ่งคานาดาออกเป็นสองภาค ใช้แม่น้ำออตตาวาเป็นหลักคือ อัฟเปอร์คานาดา มีการปกครองแบบอังกฤษ และโลเวอร์คานาดา มีการปกครองแบบฝรั่งเศส วิธีการนี้มีปัญหาหลายอย่าง รัฐบาลอังกฤษจึงรวมคานาดา สองภาคนี้เข้าด้วยกัน เมื่อปี พ.ศ.2383 และส่งข้าหลวงมาปกครอง

หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ความรู้สึกชาตินิยมแพร่หลายไปทั่วคานาดา เมื่อปี พ.ศ.2469 ที่ประชุมเครือจักรภพลงมติว่า คานาดาเป็นอาณาจักรมีฐานะทุกอย่าง เท่าเทียมกับอังกฤษ และรวมอยู่ในเครือจักรภพอังกฤษ ในพระมหากษัตริย์องค์เดียวกัน

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย