ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

คาเมอรูน

เป็นประเทศอยู่ทางภาคตะวันตกของทวีปอัฟริกา ล้อมรอบด้วยประเทศไนจีเรีย ประเทศอัฟริกากลาง ประเทศคองโก ประเทศแกบอน และอ่าวกินี ในมหาสมุทรแอตแลนติก

ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง คาเมอรูนเป็นอาณานิคมของประเทศเยอรมัน เมื่อเยอรมันแพ้สงครามจึงเสียอาณานิคมทั้งหมดในอัฟริกา คาเมอรูนถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนทางใต้ตกอยู่ในอาณัติของฝรั่งเศส มาจนถึงปี พ.ศ.2489 จึงมีฐานะเป็นดินแดนในภาวะทรัสตี ของสหประชาชาติอยู่ในความดูแลของฝรั่งเศส และได้เอกราช เมื่อปี พ.ศ.2503 ส่วนทางเหนือตกเป็นดินแดนในอาณัติของอังกฤษ และมีฐานะเป็นดินแดนในภาวะทรัสตีของสหประชาชาติ อยู่ในความดูแลของอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ.2489 และได้รวมเข้ากับประเทศคาเมอรูน เมื่อปี พ.ศ.2504

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย