ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

คาโรไลน์

เป็นหมู่เกาะยุทธศาสตร์ในกลุ่มเดียวกับหมู่เกาะมาเรียนาส และหมู่เกาะมาร์แชล ซึ่งอยู่ในภาวะทรัสตีของสหรัฐอเมริกา เกาะเหล่านี้มีจำนวนระหว่าง 550 - 680  เกาะ กระจายกันอยู่ในอาณาบริเวณที่กว้างขวาง ทางด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะไมโครเอเชีย มีเกาะใหญ่ที่สุดเพียงห้าเกาะ ส่วนมากเกิดจากภูเขาไฟใต้มหาสมุทร ส่วนเกาะเล็ก ๆ เกิดจากหินปะการัง ที่ก่อตัวและทับถมพอกพูน ขึ้นมาจากสันเขาใต้มหาสมุทร

เซอร์ฟรานซิส เดรก  เป็นนักเดินเรือคนแรกของโลก ที่ผ่านมาทางหมู่เกาะคาโรไลน์ ในการเดินทางรอบโลกระหว่างปี พ.ศ.2121 - 2123 ในปี พ.ศ.2229  นายพลเรือเสปญได้ตั้งชื่อเกาะแยปว่า คาโรสินา และได้จับจองเป็นดินแดนของประเทศเสปญ ต่อมาในปี พ.ศ.2428  เยอรมันเข้ายึดครองเกาะแยป อ้างสิทธิปกครองหมู่เกาะเหล่านี้ ด้วยเหตุผลทางการค้า แต่ประเทศเสปญคัดค้าน สันตปาปาลีโอที่ 13 ได้รับมอบให้พิจารณาคดี แล้วตัดสิน เมื่อปี พ.ศ.2430 ให้หมู่เกาะคาโรไลน์อยู่ในอธิปไตยของเสปญ

ต่อมาในปี พ.ศ.2442  อเมริกากับเสปญทำสงครามกัน เสปญยอมขายหมู่เกาะคาโรไลน์ ให้แก่เยอรมันซึ่งรวมทั้งหมู่เกาะ ในแถบไมโครเอเชียด้วย เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ในปี พ.ศ.2457 ญี่ปุ่นเข้ายึดครองหมู่เกาะคาโรไลน์ ครั้นสงครามสงบในปี พ.ศ.2462 ญี่ปุ่นเลยได้รับมอบให้ปกครองหมู่เกาะนี้ต่อไป ด้วยสิทธิคุ้มกัน แต่ในปี พ.ศ.2478 ญี่ปุ่นกลับดัดแปลงหมู่เกาะคาโรไลน์เป็นฐานทัพ เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลง สหประชาชาติพิจารณาให้หมู่เกาะคาโรไลน์อยู่ในภาวะทรัสตีของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2490

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ