ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย (8)

     สารานุกรมเป็นหนังสือ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสำหรับค้นเช่นเดียวกับพจนานุกรม วัตถุประสงของการจัดทำหนังสือก็คือ ประการแรก จะต้องอธิบายอย่างย่อ ๆ และเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งแม้จะไม่มีความรู้พิเศษเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ก็สามารถเข้าใจได้ทันที ประการที่สอง โดยมากมักจะมีการจัดระเบียบด้วยการเรียงลำดับตัวอักษร หรือไม่ก็โดยวิธีอื่นใดที่จะทำให้ผู้อ่านค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

» หอยมุก มูเซอ มูรธาภิเษก มูลบทบรรพกิจ เมกกะ ชนชาติเม็ง พญาเม็งราย เมนทอล เมโสโปเตเมีย เมารยะ เมาะตะมะ เมาะลำเลิง แมกซ  มีลเลอร์ แมกนีเซียม แมกนีโต แมงกานีส แม้ว แมวป่า แม่เหล็ก พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช การเล่นโมงครุ่ม โมลิบตีนัม โมเสส ไม้ตะพด ไมยราบ

» ยวน ยะไข่ พระยะโฮวา ย่างกุ้ง ยางน่อง ยามาดา นางามาซา ยิว ยุทธศาสตร์ ยุทธหัตถี ยุธิษเฐียร ยุพราช ยูนนาน ยูเรเนียม พระเยซู เยูซูอิต เยรูซาเลม เย้า แยงซี โยคะ โยคาจาร  โยคี  โยทะกา โยธาธิการ โยนก

» ลายรดน้ำ ร่มชูชีพ รอก ร้อยกรอง ร้อยแก้ว  ระนาด รังไข่ รังสีกัมมันตภาพ รัชทายาท รัฐธรรมนูญ รัตนชาติ รัตนสูตร ไข้รากสาด ราชคฤห์ ราชทัณฑ์ ราชนิกุล ราชนีติ ราชบัณฑิตยสถาน พ่อขุนรามคำแหงมหาราช รามายณะ สมเด็จพระราเมศวร ร่าย พระราหุล ราหู รำมะนา ริดสีดวง รุสโซ เรดาร์ เรเดียม เรือนไทย โรเดียม โรมันคาทอลิก

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย