ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

คีรีเมขล์

เป็นชื่อช้างทรงของพญามาร เพื่อต่อสู้กับพระพุทธเจ้าที่ควงไม้ศรีมหาโพธิ แต่ในที่สุดช้างคีรีเมขล์ก็ได้ไปหมอบลงแทบพระบาทยุคลของพระพุทธเจ้า เรื่องนี้มีกล่าวอยู่ในอรรถกาชาดก ตอนนิทานกถา เมื่อพระโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ บนบัลลังก์ใต้ต้นโพธิ

ในสมัยนั้นกพระยามารคิดว่า พระสิทธัตถะโพธิสัตว์ประสงค์จะพ้นอำนาจเรา จึงพาพลมารออกไปหาพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ทรงรำลึกถึงบารมีทั้งสิบประการ ที่ทรงได้บำเพ็ญมา พญามารบันดาลฤทธิ์เข้าทำร้ายขับไล่ พระโพธิสัตว์ด้วยประการต่าง ๆ แต่ไม่สามารถทำให้พระโพธิสัตว์ลุกออกจากบัลลังก์ได้ พระโพธิสัตว์ได้แสดงถึงทานบารมี ที่ได้บำเพ็ญมาโดยมีแผ่นดินเป็นพยาน แล้วทรงเหยียดพระหัตถ์ออกชี้ไปที่แผ่นดิน มหาปฐพีคือ แผ่นดินใหญ่ก็บันลือลั่นว่า เราเป็นพยาน ช้างคีรีเมขล์ก็หมอบลง พลมารต่างหนีกระจัดกระจายไป

 เรื่องชัยชนะของพระพุทธเจ้านี้ ต่อมาได้มีผู้รวบรวมเอามาผูกเป็นคาถาสรรเสริญชัยชนะนั้น ๆ รวมแปดคาถาเรียกว่า พุทธชัยมงคลแปด หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ถวายพรพระ ซึ่งพระใช้สวดในงานทำบุญ

ในฎีกา พาหํ ได้อธิบายขยายความออกไป มีแปลกอยู่ตอนที่พระโพธิสัตว์อ้างแผ่นดินเป็นพยาน ในการบริจาคทาน แล้วชี้นิ้วพระหัตถ์ลงไปตรงพื้นปฐพี นางพระธรณีก็ผุดขึ้นมาแล้วทูลว่า ข้าพระบาทเป็นสักขีพยาน ได้ทราบบุญบารมีที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมา น้ำทักษิโณทกตกลงชุ่มอยู่ในเกศา ของข้าพระบาทหาที่จะประมาณไม่ได้ แล้วนางพระธรณีก็บิดน้ำออกจากมวยผม ไหลนองไปดุจห้วงมหาสมุทร ทั้งมหาปฐพีก็กัมปนาทหวั่นไหวเป็นจลาจล พระยามารและพลมารก็มีความพิศวงครั่นคร้าม ขามพระเดชานุภาพ พากันสรรเสริญพระพุทธคุณแล้วพากันกลับไป พิภพของตน

ต่อมาเมื่อเกิดความนิยมสร้างพระพุทธรูปไว้สักการะบูชา ผู้สร้างได้นำเอาพุทธจริยาของพระพุทธเจ้ามาเป็นข้อกำหนดหมาย พุทธจริยาตอนชนะมารนี้ ช่างก็ได้นำมากำหนดขึ้นเป็นพระพุทธรูปปางหนึ่ง เรียกว่า ปางมารวิชัย แปลว่า ปางชนะมาร โดยทำเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ เหมือนปางสมาธิ แต่พระหัตถ์เบื้องขวาคว่ำที่พระเพลา ปลายนิ้วพระหัตถ์ชี้ลงแผ่นดิน

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ