ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย (9)

     สารานุกรมเป็นหนังสือ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสำหรับค้นเช่นเดียวกับพจนานุกรม วัตถุประสงของการจัดทำหนังสือก็คือ ประการแรก จะต้องอธิบายอย่างย่อ ๆ และเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งแม้จะไม่มีความรู้พิเศษเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ก็สามารถเข้าใจได้ทันที ประการที่สอง โดยมากมักจะมีการจัดระเบียบด้วยการเรียงลำดับตัวอักษร หรือไม่ก็โดยวิธีอื่นใดที่จะทำให้ผู้อ่านค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

» ฤคเวท ลลิตวิสตร ละคร ละครยก ละติน ลาตินอเมริกา ล้านช้าง ลายไทย ลำตัด ลำไส้ ลิเก ลีซอ ลุมพินี ลูกนิมิต เล่าจื้อ หรือเหลาจื้อ เล่าปี่ แลนทานัม

» วอลแตร์ วัคซีน วังสะ วัชชี วัชชีบุตร วัณโรค นครรัฐวาติกัน วามาจาร วิกรมาทิตย์ เวทางคศาสตร์ เวสสันดร เวสาลี เวฬุวัน เวียดนาม เวียดมินห์ พระราชวังแวร์ซาย

» ศรีปราชญ์ ศรีลังกา ศรีสัตนาคนหุต ท้าวศรีสุดาจันทร์ ศัลยศาสตร์ ศากยะ ศาล ศิลปกรรม ศิลปศาสตร์ พระศิวะ

» สงกรานต์ สถานเสาวภา ต้นสน สนธิสัญญา สเปกตรัม สเปน  สภากาชาด สมอ สมาธิ สมุนไพร สมุหนายก สมุหพระกลาโหม สยาม สร้อยอินทนิล สรีรวิทยา วังสวนกุหลาบ ชนชาติส่วย สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน สหกรณ์ องค์การสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหัมบดีพรหม สะเดา สังคมศาสตร์ เครื่องสังคโลก สังคายนา สังฆทาน สังฆราช สังยุคนิกาย สังเวชนียสถาน สัจจกนิครนถ์ สัตยาบัน ภาษาสันสกฤต สามัคคีเภทคำฉันท์ พระสารีบุตร ต้นสาละ สาวัตถี สาหร่าย เรือสำปั้น

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย