ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย (10)

     สารานุกรมเป็นหนังสือ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสำหรับค้นเช่นเดียวกับพจนานุกรม วัตถุประสงของการจัดทำหนังสือก็คือ ประการแรก จะต้องอธิบายอย่างย่อ ๆ และเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งแม้จะไม่มีความรู้พิเศษเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ก็สามารถเข้าใจได้ทันที ประการที่สอง โดยมากมักจะมีการจัดระเบียบด้วยการเรียงลำดับตัวอักษร หรือไม่ก็โดยวิธีอื่นใดที่จะทำให้ผู้อ่านค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว

» ย้อนกลับ

» สำมะโนครัว ต้นสำโรง สิงคโปร์ สิงโต สิงโตทะเล สิทธิบัตร สิบสองจุไท สิบสองพันนา สุขาภิบาล สุขาวดี สุนทรภู่ สุนทรียศาสตร์ สุพรรณหงส์ ท้าวสุรนารี จอมพล มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) สุริยวงศ์ สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ สุริยปราคา สมเด็จพระสุริโยทัย สุลต่าน สุวรรณสาม คลองสุเอซ เสฉวน (ซื่อชวน) เสนาธิการ เสนาธิปัตย์ เสภา เสลดพังพอน เสือข้ามห้วย เสือตกถัง เสือป่า ปลาเสือพ่นน้ำ แสก นกแสก ท้าวแสนปม ไสยศาสตร์ ไส้เลื่อน

» หงส์ หนองแส หนังใหญ่ หน้าวัว หนุมาน หมอก หม่อน หมัด หมาจิ้งจอก หมาใน หมาป่า หมี หยก ราชวงศ์หยวน หรดาล หรรษวรรธนะ หริภุญชัย หลวิชัย หลอดลม หวย ไข้หวัด หวาย

» ย้อนกลับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย