ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

จุลยุทธการวงศ์

เป็นหนังสือพงศาวดารไทยคู่กับมหายุทธการวงศ์ เชื่อกันว่าสมเด็จพระวันรัตวัดพระเชตุพน องค์ที่เป็นพระอาจารย์ของสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นผู้แต่ง มีทั้งฉบับภาษาบาลี และฉบับภาษาไทย

ฉบับที่เป็นภาษาบาลีเป็นเรื่องพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา เริ่มแต่เรื่องสกุลวงศ์ของพระเจ้าอู่ทองเป็นต้นมา ความมาสุดลงเพียงรัชกาลสมเด็จพระอินทราชาธิราช ส่วนฉบับภาษาไทยกล่าวมูลประวัติในการสมภพของพระร่วงเจ้า ผู้กู้อิสรภาพของไทยจากขอม แต่ก็ไม่จบ พอถึงตอนพระเจ้าอู่ทองครองกรุงศรีอยุธยา ก็หมดต้นฉบับ ข้อความในจุลยุทธการวงศ์ได้ลงท้ายไว้ว่า จ.ศ.712 (พ.ศ.1891) ปีขาล โทศก ทรงสร้างพระนครเสร็จให้นามว่า กรุงเทพมหานคร ตามนามพระนครเดิม  ให้นามว่าทวาราวดี เหตุมีคงคาล้อมดุจนามเมืองทวาราวดี  ให้นามศรีอยุธยา เหตุเป็นที่อยู่แห่งชนชราทั้งสองคือยายศรีและตาอุทยาเป็นสามีภรรยาอาศัยอยู่ในที่นั้น  นาม 1 และนามทั้งสามประกอบกันเรียกว่า กรุงเทพมหานครทวาราวดีศรีอยุธยา

ในครั้งนั้น เมืองประเทศราชขึ้น 16 หัวเมืองคือเมืองมะละกา เมืองชวา เมืองตะนาวสี เมืองทวาย เมืองเมาะตะมะ เมืองเมาะลำเลิง เมืองนครศรีธรรมราช เมืองสงขลา เมืองจันทบูรณ์ เมืองพิษณุโลก เมืองสวรรคโลก เมืองสุโขทัย เมืองพิจิตร เมืองกำแพงเพชร เมืองนครสวรรค์

จุลศักราช 731 (พ.ศ.1912) ปีระกา เอกศก สมเด็จพระรามาธิบดีสวรรคต อยู่ในราชสมบัติ 20 ปี

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ