ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เชียงสือ หรือองเชียงสือ

เป็นพระนามของพระเจ้าเวียดนามยาลอง ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ยาลอง อันเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองประเทศเวียดนาม ก่อนจะตกไปเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส เมื่อพวกขบถไตเซินยึดเมืองไซง่อนได้ องเชียงสือซึ่งเป็นเจ้าเมืองไซง่อน ได้หนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ เมื่อปี พ.ศ.2326

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ โปรดให้ยกทัพไปตีช่วยองเชียงสือตีเมืองญวนถึงสองครั้ง ในปี พ.ศ.2326 และ พ.ศ.2327 แต่ทำการไม่สำเร็จ องเชียงสือเองก็ได้พาสมัครพรรคพวกโดยเสด็จไปช่วยรบพม่าหลายครั้ง ต่อมาได้หลบหนีจากพระนครไป เมื่อปี พ.ศ.2330 เพื่อไปกู้บ้านเมืองของตน โดยได้รับการสนับสนุนจากไทย และทหารอาสาสมัครหลายร้อยคน มีทั้งฝรั่งเศส อังกฤษ ไอริช ได้ทำลายทัพเรือของพวกไตเซินลงในปี พ.ศ.2335 เมื่อจัดระเบียบการปกครองญวนใต้ให้มั่นคง แล้วก็ยกทัพไปตีเมืองเว้ เมื่อปี พ.ศ.2343 แล้วได้ส่งดอกไม้เงินทองมาถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ ถึงหกครั้งด้วยกัน และเมื่อตีเมืองฮานอยได้ องเชียงสือก็สถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์แห่งอาณาจักรเวียดนามที่เมืองเว้ เมื่อปี พ.ศ.2345 

อาณาจักรเวียดนามในครั้งนั้น ประกอบด้วยดินแดนสามภาคคือ ญวนกลาง อยู่ที่เมืองเว้ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ญวนเหนือ มีศูนย์กลางอยู่ที่ฮานอย และญวนใต้ มีศูนย์กลางอยู่ที่ไซ่ง่อน

 

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย