ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เชียงสือ หรือองเชียงสือ

เป็นพระนามของพระเจ้าเวียดนามยาลอง ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ยาลอง อันเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองประเทศเวียดนาม ก่อนจะตกไปเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส เมื่อพวกขบถไตเซินยึดเมืองไซง่อนได้ องเชียงสือซึ่งเป็นเจ้าเมืองไซง่อน ได้หนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ เมื่อปี พ.ศ.2326

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ โปรดให้ยกทัพไปตีช่วยองเชียงสือตีเมืองญวนถึงสองครั้ง ในปี พ.ศ.2326 และ พ.ศ.2327 แต่ทำการไม่สำเร็จ องเชียงสือเองก็ได้พาสมัครพรรคพวกโดยเสด็จไปช่วยรบพม่าหลายครั้ง ต่อมาได้หลบหนีจากพระนครไป เมื่อปี พ.ศ.2330 เพื่อไปกู้บ้านเมืองของตน โดยได้รับการสนับสนุนจากไทย และทหารอาสาสมัครหลายร้อยคน มีทั้งฝรั่งเศส อังกฤษ ไอริช ได้ทำลายทัพเรือของพวกไตเซินลงในปี พ.ศ.2335 เมื่อจัดระเบียบการปกครองญวนใต้ให้มั่นคง แล้วก็ยกทัพไปตีเมืองเว้ เมื่อปี พ.ศ.2343 แล้วได้ส่งดอกไม้เงินทองมาถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ ถึงหกครั้งด้วยกัน และเมื่อตีเมืองฮานอยได้ องเชียงสือก็สถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์แห่งอาณาจักรเวียดนามที่เมืองเว้ เมื่อปี พ.ศ.2345 

อาณาจักรเวียดนามในครั้งนั้น ประกอบด้วยดินแดนสามภาคคือ ญวนกลาง อยู่ที่เมืองเว้ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ญวนเหนือ มีศูนย์กลางอยู่ที่ฮานอย และญวนใต้ มีศูนย์กลางอยู่ที่ไซ่ง่อน

 

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ