ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ไชยปราการ

เมืองนี้เรียกเป็นเวียงไชยปราการก็มี เดิมเข้าใจกันว่า เป็นเมืองเดียวกับเมืองฝาง แต่ผลการตรวจค้นเมืองโบราณทางภาคเหนือ ในระยะต่อมาปรากฎว่าเมืองฝางกับเมืองไชยปราการเป็นคนละเมือง และเมืองไชยปราการเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่ง ซึ่งอยู่ในท้องที่ของ อ.ฝาง ยังมีซากอยู่ที่ ต.ปงคำ อยู่ใต้เมืองฝางลงมาประมาณ 12 กม. บางท่านเรียก ปงเวียงไชย หรือเวียงไชย

ผู้สร้างเมืองไชยปราการ ยุติกันว่าเป็นเจ้าพรหมราช ราชโอรสของพระองค์พังคราช กษัตริย์ผู้ครองเมืองโยนกนคร ผู้สืบเชื้อสายมาแต่พระยาสิงหนวติราช ประสูติเมื่อปี พ.ศ.1464 ได้สร้างเมืองไชยปราการ เมื่อปี พ.ศ.1480 ทรงครองเมืองนี้จนสิ้นพระชนม์ เมื่อปี พ.ศ.1541 พระองค์ชัยสิริ ราชโอรสขึ้นครองราชย์ต่อมาได้ประมาณ 6 ปี จึงเสียเมืองแก่ข้าศึก

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย